Jak zostać tłumaczem przysięgłym we Włoszech?

Tłumacz przysięły Włochy Włochy są krajem, który nie posiada przepisów regulujących status tłumacza przysięgłego. Nie istnieje również państwowa baza tłumaczy, więc na przykład organy władzy sądowniczej mają całkowitą swobodę wyboru osób, które występują w roli tłumaczy.

Włoskie przepisy nie stawiają konkretnych wymagań wobec tłumaczy, właściwie oczekuje się od nich jedynie biegłej znajomości języka obcego oraz włoskiego. Przed sądem we Włoszech jako tłumacz może występować każdy, kto oświadczył, że zna dwa języki w stopniu dostatecznym i złożył przyrzeczenie, że jego tłumaczenie będzie zgodne z oryginałem.

Istnieją jednak sposoby zdobycia większego prestiżu w branży tłumaczeniowej. Można bowiem zostać wpisanym na listy biegłych tłumaczy. Prowadzą je wszystkie sądy karne i cywilne (Albi dei consulenti tecnici del Tribunale), a także Izby Handlowe (Ruolo Periti ed Esperti dell’Unione italiana delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato).

Aby zostać wpisanym na listę biegłych tłumaczy sądowych we Włoszech, trzeba złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Dalsza procedura różni się w zależności od sądu. Jednak w większości przypadków wymaga się od tłumacza złożenia dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie, dotychczasowe doświadczenie zawodowe  oraz uzyskanie wpisu na listę biegłych ekspertów, którą prowadzą Izby Handlowe. Decyzja o wpisaniu na listę biegłych tłumaczy sądowych należy do stosownej komisji. W przypadku pozytywnej odpowiedzi, należy dokonać opłaty i zostaje się wpisanym na listę. Ubiegać się o zostanie biegłym tłumaczem sądowym we Włoszech mogą również obywatele innych państw. W przypadku mieszkańców Unii Europejskiej wymagania są identyczne jak dla Włochów. Dodatkową dokumentację muszą przedstawić obywatele pozostałych krajów. Na przykład w Sądzie Karnym w Rzymie do wniosku musi być załączony skrócony odpis aktu urodzenia, zaświadczenie o niekaralności, meldunku, zaświadczenie o wpisaniu na listę biegłych ekspertów (od przynajmniej 3 lat), dyplom albo świadectwo ukończenia szkoły dla tłumaczy, dyplom ukończenia studiów filologicznych. Co ważne wyżej wymienione dokumenty mogą być przedłożone jedynie w formie tak zwanego „oświadczenia”, czyli wystarczy samo oświadczenie wnioskodawcy, nie musi dostarczać oryginałów czy odpisów.

We Włoszech można także ubiegać się o wpisanie na listy biegłych ekspertów prowadzone przez poszczególne Izby Handlowe. Wniosek składa się do Izby Handlowej właściwej dla wnioskodawcy, który musi być legalnym mieszkańcem Włoch, ale nie musi być obywatelem tego kraju. Należy wypełnić odpowiedni formularz, dokonać opłaty i dostarczyć dokumentację. Wymaga się złożenia dyplomu ukończenia studiów, dyplomów ukończenia szkół zagranicznych, kursów przygotowawczych i uzupełniających, publikacji oraz świadectw, które potwierdzają zawodowe dokonania wnioskodawcy. Większa liczba przedstawionej dokumentacji potwierdzającej doświadczenie i kwalifikacje, daje większą szansę na wpisanie na listę ekspertów. Mile widziane jest również udokumentowanie pracy na rzecz podmiotów publicznych. Po weryfikacji wniosku i złożonych dokumentów osoba ubiegająca się o wpisanie na listę musi zdać egzamin przed komisją, w skład której wchodzą członkowie Izby Handlowej.

Blog tłumacza przysięgłego
Jak zostać tłumaczem przysięgłym we Włoszech?
Tytuł
Jak zostać tłumaczem przysięgłym we Włoszech?
Opis
Włochy są krajem, który nie posiada przepisów regulujących status tłumacza przysięgłego. Jak więc wygląda sprawa oficjalnych tłumaczeń? Zobacz jakie rozwiązania przyjęli Włosi.
Autor
Korekta
Biuro Tłumaczeń MIW