Podział tłumaczy przysięgłych na ustnych i pisemnych

podział tłumaczy na ustnych i pisemnychCoraz częściej pojawiają się informacje na temat planowanego podziału tłumaczy przysięgłych na tłumaczy pisemnych i ustnych. Zmiany miałyby dotyczyć nie tylko nowych tłumaczy, ale także tych, którzy posiadają już uprawnienia do wykonywania zawodu. Obecnie potwierdzono informację, że ministerstwo pracuje nad wprowadzeniem zmian w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Na ten moment nie zostały oficjalnie przedstawione zmiany jakie miałby zostać wprowadzone do ustawy. Według zapowiadanego projektu, miałby one dotyczyć między innymi egzaminu na tłumacza przysięgłego. Obecnie egzamin na składa się zarówno z części pisemnej jak i ustnej. By uzyskać prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, konieczne jest zaliczenie obydwu części egzaminu – zaliczenie jednej z nich nie wystarczy, by uzyskać uprawnienia. Po wprowadzeniu planowanych zmian, mają być prowadzone dwa odrębne egzaminy: oddzielnie przyznawany będzie tytuł tłumacza przysięgłego ustnego i tłumacza przysięgłego pisemnego. W związku z tym, zapowiadane jest także utworzenie dwóch odrębnych list tłumaczy przysięgłych. Pojawiła się także niejasna informacja, że proponowane zmiany ustawy mają w niekorzystny sposób wpłynąć na tych tłumaczy, którzy obecnie posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu – jednak szczegóły w tej kwestii nie zostały jeszcze oficjalnie podane.

Więcej informacji na temat planowanego podziału tłumaczy ma się pojawić z czasem. Na chwilę obecną nie został oficjalnie przedstawiony żaden projekt zmian ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego – pojawiają się jedynie urywkowe informacje odnośnie zapowiadanych modyfikacji. Warto jednak zauważyć, że podział tłumaczy przysięgłych na ustnych i pisemnych nie jest nowatorskim pomysłem – występuje już w kilku innych krajach Unii Europejskiej.

Blog tłumacza przysięgłego
Podział tłumaczy przysięgłych na ustnych i pisemnych
Tytuł
Podział tłumaczy przysięgłych na ustnych i pisemnych
Opis
Coraz częściej pojawiają się informacje na temat planowanego podziału tłumaczy przysięgłych na tłumaczy pisemnych i ustnych. Czy ustawa obejmie tylko nowych tłumaczy czy również tych posiadających już uprawnienia?
Autor
Korekta
Biuro Tłumaczeń MIW