Czy tłumacz przysięgły może zostać zawieszony?

Studia filologiczneZlecając tłumaczenie poświadczone, jesteśmy przekonani, że nasz dokument zostanie przetłumaczony przez doświadczonego tłumacza, który na co dzień zajmuje się tłumaczeniami. Nigdy nie przyszłoby nam do głowy, że tłumacz przysięgły mógłby nie tłumaczyć nic przez kilkanaście lat, a następnie zabierać się za nasz dokument. I dobrze! Ponieważ jest to niemożliwe. Repertorium, czyli spis tłumaczeń wykonanych przez danego tłumacza przysięgłego, jest bowiem kontrolowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a w przypadku braku aktywności, „Minister Sprawiedliwości może zawiesić tłumacza przysięgłego […] na okres 5 lat, w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego z powodu niewykonywania takich czynności przez okres dłuższy niż 3 lata […]” (Art. 11, ust. 1 Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego).

Innym wykroczeniem, za które tłumacz przysięgły może zostać zawieszony lub nawet pozbawiony tytułu tłumacza przysięgłego jest niedotrzymanie tajemnicy zawodowej. Według Art. 14. Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, „tłumacz przysięgły jest obowiązany do […] zachowania w tajemnicy faktów i okoliczności, z którymi zapoznał się w związku z tłumaczeniem”. Tłumacze przysięgli nie mają więc prawa przekazać dalej informacji zawartych w naszych poufnych dokumentach. Jeśli jednak znajdzie się jeden tłumacz, który to uczyni, będzie on podlegał karze.

Według tego samego Artykułu, tłumacz przysięgły ma również obowiązek „wykonywania powierzonych mu zadań ze szczególną starannością i bezstronnością, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa”. Nie ma więc możliwości, aby informacje zawarte w naszych dokumentach zostały przekłamane. Zazwyczaj przecież tłumaczymy dokumenty z języka nam nieznanego – często nie mamy więc możliwości weryfikacji czy dane na dokumencie oryginalnym i tłumaczeniu są zgodne. W przypadku tłumaczenia poświadczonego, nie musimy się jednak tego obawiać.

Powyższe informacje są swego rodzaju zaspokojeniem naszych obaw, że informacje zawarte w zleconych tłumaczowi przysięgłemu dokumentach znajdą się w niepowołanych rękach.

Blog tłumacza przysięgłego
Czy tłumacz przysięgły może zostać zawieszony?
Tytuł
Czy tłumacz przysięgły może zostać zawieszony?
Opis
Kto i za co może zawiesić tłumacza przysięgłego w wykonywaniu obowiązków? Takie zawieszenie może potrwać nawet 5 lat!
Autor
Korekta
Biuro Tłumaczeń MIW