Jak wygląda współpraca między tłumaczem a biurem?

Studia filologiczneBiuro tłumaczeń lub inaczej agencja tłumaczeń jest przedsiębiorstwem świadczącym usługi w zakresie przekładu tekstu źródłowego z danego języka na inny. Może korzystać z usług tłumacza zatrudnionego na stałe lub freelancera. Ta druga opcja występuje częściej.

Przy stałej współpracy obie strony czerpią znaczne korzyści. Tłumacz, jako wykonawca tłumaczenia skupia się na realizacji zlecenia nie rozpraszając się szeregiem czynności administracyjnych. Sprawne współdziałanie buduje w końcu zaufanie między biurem a tłumaczem. Dobrze wykonana praca przez tłumacza przy każdym kolejnym zleceniu powoduje, że właściciel biura tłumaczeń pragnie dalszej dobrze funkcjonującej współpracy. W ten sposób tłumacz zyskuje stałe źródło utrzymania. Natomiast właściciel biura tłumaczeń ma solidnego podwykonawcę, na którego może liczyć i który wywiązuje się należycie ze zleceń. W efekcie dobrze wykonana praca przez tłumacza i przekazania klientowi za pośrednictwem biura jest podstawą do pozyskania kolejnego zadowolonego klienta.

Pozyskiwanie nowych klientów pozostaje po stronie agencji tłumaczeń. Duże koszty oraz czas związane z marketingiem właściciel biura bierze na siebie. Każdy tłumacz współpracujący z biurem jest zadowolony, że zlecenia spływają bez jego angażowania się w tę sferę. Biuro tłumaczeń natomiast przewiduje w swoim budżecie fundusze na ten cel. Przeznacza czas swoich pracowników oraz tak go organizuje, aby uzyskać jak najlepsze efekty. To wszystko odbywa się poza tłumaczem. Ten „ciężar” zdjęty jest z jego barków.

Wszelkie kwestie związane z płatnościami, ewentualną windykacją należności również leżą po stronie biura tłumaczeń. Właściciel uczciwego i dobrze prosperującego biura nie pozwoli sobie na opóźnienia w płatnościach. Tłumacz zawsze otrzyma zapłatę, natomiast kwestia wyegzekwowania należnej kwoty od klienta, to ryzyko ponoszone przez biuro.

Również kontakt z klientem oraz odpowiedzialność za ewentualne reklamacje, to sprawa biura tłumaczeń. To jego pracownicy borykają się z zażegnaniem niemiłych sytuacji.

Dobrze funkcjonujący układ między tłumaczem a biurem tłumaczeń to, jak sprawnie działające urządzenie. Obie strony są od siebie zależne, od pracy obydwu stron zależy, czy będzie ona przynosiła wymierne zyski.

W środowisku tłumaczy i biur tłumaczeń informacje o rzetelności współpracy szybko się rozchodzą. Dlatego dobrze wykonane tłumaczenie, terminowość płatności, czy wzajemny szacunek w kontaktach mogą zbudować odpowiednio pozytywną lub negatywną opinię na długi czas. Jednak, jak to bywa w dobrze działających machinach, każdy pragnie, aby wszystkie jej elementy funkcjonowały bez zarzutu, a do tego potrzebne jest zaangażowanie obu stron.

Blog tłumacza przysięgłego
Jak wygląda współpraca między tłumaczem a biurem?
Tytuł
Jak wygląda współpraca między tłumaczem a biurem?
Opis
Przy stałej, dobrze układającej się współpracy pomiędzy tłumaczem i biurem tłumaczeń obie strony czerpią z niej znaczne korzyści.
Autor
Korekta
Biuro Tłumaczeń MIW