Tajemnica zawodowa w pracy tłumacza przysięgłego

Tłumacz przysięgły-egzaminTłumacz przysięgły jest zobowiązany do nieujawniania okoliczności oraz faktów, z którymi się zapoznał w związku z wykonywanym tłumaczeniem, jednak istnieje kilka ściśle określonych przypadków, kiedy może ujawnić informacje objęte tajemnicą zawodową.

Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego, podczas swojej pracy ma do czynienia z dokumentami, w których są zawarte nie tylko prywatne informacje klientów ale czasem także tajemnice państwowe. By uniknąć sytuacji w której tłumacz ujawniłby informacje, z którymi się zapoznał w trakcie wykonywania tłumaczenia dokumentu, Kodeks Tłumacza Przysięgłego przewiduje odpowiednie kary za naruszenie tajemnicy zawodowej przez tłumacza.

Kodeks zakłada kilka rodzajów kar: kara upomnienia, nagana, kara zawieszenia prawa do wykonywania zawodu oraz, najbardziej restrykcyjna, kara pozbawienia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza.

Zadaniem kodeksu jest między innymi określenie etyki w zawodzie tłumacza przysięgłego. Tak ścisłe regulacje dotyczące kwestii tajemnicy zawodowej wynikają z tego, że tłumacz podczas swojej pracy na co dzień pracuje z dokumentami w których znajdują się informacje nieprzeznaczone dla osób trzecich.

Jednak jest kilka określonych sytuacji w których tłumacz może złamać tajemnice zawodową. Przykładowe z nich to rozprawa sądowa lub zgłoszenie możliwości popełnienia czynu karalnego.

Zachowanie poufności jest bardzo ważne w pracy tłumacza, ponieważ dzięki temu może zbudować relacje między zaangażowanymi stronami oparte na wzajemnym szacunku oraz zaufaniu, jednak jeżeli  podczas tłumaczenia znajdzie się w posiadaniu informacji, dzięki którym może pomóc organom Państwowym w wymierzaniu sprawiedliwości,  jest zobowiązany do skontaktowania się z odpowiednimi instytucjami.

Blog tłumacza przysięgłego
Tajemnica zawodowa w pracy tłumacza przysięgłego
Tytuł
Tajemnica zawodowa w pracy tłumacza przysięgłego
Opis
Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego, podczas swojej pracy ma do czynienia z dokumentami, w których są zawarte nie tylko prywatne informacje klientów ale czasem także tajemnice państwowe. Istnieje jednak kilka ściśle określonych przypadków, kiedy może on ujawnić informacje objęte tajemnicą zawodową.
Autor
Korekta
Biuro Tłumaczeń MIW