Odpowiedzialność zawodowa tłumacza przysięgłego

Generalnie odpowiedzialność zawodowa jest zbiorem sankcji zarówno majątkowych, jak i osobistych stosowanych względem pracownika z powodu niewykonania bądź nie odpowiedniego wykonania przez niego swojego obowiązku.