Odpowiedzialność zawodowa tłumacza przysięgłego

Hiszpański tłumacz

Generalnie odpowiedzialność zawodowa jest zbiorem sankcji zarówno majątkowych, jak i osobistych stosowanych względem pracownika z powodu niewykonania bądź nie odpowiedniego wykonania przez niego swojego obowiązku. Jest nią objęta dość duża grupa pracowników – zwłaszcza osoby, które wykonują zawód zaufania publicznego. Zalicza się do nich m.in. adwokatów, radców prawnych, notariuszy, ale również, stosunkowo od niedawna, tłumaczy przysięgłych.

Po przeprowadzeniu badań w 2004 roku odnośnie toku pracy tłumaczy przysięgłych okazało się, iż to nie tłumaczenia sądowe absorbują cały ich czas. Aż 90% zadań realizują oni dla klientów indywidualnych. Z tego właśnie powodu zrodziła się konieczność powstania zawodu (zastępując funkcję) tłumacza przysięgłego.

Definiując odpowiedzialność zawodową tłumaczy przysięgłych jako skutki prawne, jakie mogą oni ponieść za działania niezgodne z ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego, można powiedzieć, iż nie jest ona niczym innym, jak odpowiedzialnością dyscyplinarną. W myśl art. 24 ww. ustawy – organem, który może wszcząć postępowanie w sprawie tłumacza przysięgłego jest Komisja Odpowiedzialności Zawodowej (KOZ) na wniosek Ministra Sprawiedliwości lub wojewody.

Tylko w jakich okolicznościach takie postępowanie można wszcząć?

Oczywiście wtedy, gdy obowiązki ustawowe zostają wadliwie wykonane, a konkretnie: ze względu na niestaranność wykonywanych zadań, rozpowszechnienie przez tłumacza informacji objętych tajemnicą, a także zaniechanie doskonalenia specjalistycznych kwalifikacji. Dodatkowo tłumacze przysięgli zobligowani są do przyjmowania zleceń od sądu (prokuratury, Policji i organów administracji publicznej), chyba że zaistnieją ważne okoliczności, które spowodują ewentualną odmowę. Niedostosowanie się do tego przepisu jest kolejną przyczyną wszczynania postępowania przeciw tłumaczowi. Jakie w takim razie wyciągane są konsekwencje dla specjalistów? Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego w art. 21 uwzględnia (1) upomnienie, (2) naganę, (3) zawieszenie prawa do wykonywania zawodu oraz nawet (4) jego pozbawienie. Istnieje jednak czas, po którym kary te ulegają zatarciu – w zależności od wagi sankcji są to 2 lub 3 lata. Po upływie tego okresu tłumacz przysięgły może z powrotem cieszyć się „czystym kontem” przy wykonywaniu zawodu.

Blog tłumacza przysięgłego
Odpowiedzialność zawodowa tłumacza przysięgłego
Tytuł
Odpowiedzialność zawodowa tłumacza przysięgłego
Opis
Tak jak na każdym również na tłumaczu przysięgłym spoczywa odpowiedzialność zawodowa. W jakich okolicznościach i kto może wszcząć postępowanie przeciw tłumaczowi?
Autor
Korekta
Biuro Tłumaczeń MIW