Tłumaczenie uwierzytelnione, a uwierzytelnienie notarialne

Samo słowo uwierzytelnienie (ang. authentication) oznacza potwierdzenie zgodności informacji o danym podmiocie, z tymi jakie on sam podaje.