Tłumaczenie uwierzytelnione, a uwierzytelnienie notarialne

Organizacje zrzeszające tłumaczy Samo słowo uwierzytelnienie (ang. authentication) oznacza potwierdzenie zgodności informacji o danym podmiocie, z tymi jakie on sam podaje. Jak sama nazwa wskazuje chodzi tu o uwierzenie w deklarowaną realność. Ze względu na występowanie obecnie licznych zagrożeń związanych z fałszerstwami czy oszustwami wprowadza się coraz to więcej uregulowań prawnych, mających na celu sprawdzanie prawdziwości m.in. ludzkiej tożsamości czy dokumentów.

I tak zatem, aby dociec, czy nie doszło przypadkiem do nieścisłości między np. oryginałem a kopią danego dokumentu urzędowego pojawia się konieczność ingerencji notarialnej. Notariusz, jako podmiot zaufania publicznego zajmuje się właśnie uwierzytelnieniem notarialnym. Polega ono na sporządzaniu poświadczeń związanych m.in. z własnoręcznością podpisu, datą podaną na dokumencie czy obecnością danej osoby w określonym miejscu.

Tłumaczenie uwierzytelnione natomiast jest to szczególny rodzaj tłumaczenia. Dokument taki może być przekładany tylko  i wyłącznie przez tłumacza przysięgłego oraz wymaga jego poświadczenia,  przez co często potocznie określa się je, jako tłumaczenie przysięgłe. Poświadczenie to żądane jest w szczególności przez różnego rodzaju organy i instytucje publiczne (np. prokuratura, urzędy), a tłumaczone dokumenty to najczęściej akty urodzenia, akty notarialne związane z m.in. nieruchomościami, dyplomy, certyfikaty czy dokumenty samochodowe.

Warto na koniec dodać, iż w Polsce zasady  uwierzytelniania dokumentów napisanych w innym  języku niż polski reguluje Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego (z dnia 25 listopada 2004 roku).

Jest w niej jasno zaznaczone, iż tłumaczenie poświadczone przez tłumacza przysięgłego jest tożsame z jego uwierzytelnieniem, dzięki czemu nie jest już potrzebny nam notariusz. Dla porównania łotewskie prawo zakłada dodatkową konieczność uwierzytelnienia notarialnego tłumaczenia, przy czym notariusz znać musi dany język.

Blog tłumacza przysięgłego
Tłumaczenie uwierzytelnione, a uwierzytelnienie notarialne
Tytuł
Tłumaczenie uwierzytelnione, a uwierzytelnienie notarialne
Opis
Dla niektórych tłumaczenie uwierzytelnione, a uwierzytelnienie notarialne to jedno i to samo. Niestety tak nie jest, spieszymy więc z opisaniem pokrótce jednej i drugiej usługi świadczonej najczęściej przez zupełnie inne osoby.
Autor
Korekta
Biuro Tłumaczeń MIW