Tłumaczenie nazw geograficznych

Organizacje zrzeszające tłumaczyDla wielu tłumaczy, zwłaszcza początkujących, zawarte w tłumaczeniach nazwy geograficzne powodują wiele problemów. Jakie są zatem przyjęte zasady, które ułatwią opanowanie typowych rozterek przy tego rodzaju szczegółach w tłumaczeniu?

Według ogólnie przyjętych konwencji większość nazw pozostawiamy, czasem spolszczając ich pisownię – na przykład Waszyngton, a nie Washington. Jeśli tłumaczymy mało znane nazwy warto dodać wyjaśnienie ułatwiające zrozumienie tekstu – a więc jaskinie Batu, a nie Batu.

Jeśli chodzi o dokumenty urzędowe, na przykład dokumenty unijne, wymagane jest użycie pełnej nazwy państwa – piszemy więc Rzeczpospolita Polska, a nie Polska. Pełna lista nazw skróconych i pełnych, publikowana przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych, dostępna jest na stronie http://ksng.gugik.gov.pl/wykaz.php. Dla tłumaczy przydatnym źródłem może także być wykaz dostępny w Przewodniku redakcyjnym Urzędu Publikacji, gdyż zawiera nazewnictwo, które powinno być stosowane w aktach, sprawozdaniach, zaleceniach i innych dokumentach unijnych. Największym dylematem, z którym spotyka się tłumacz podczas pracy nad tekstem zawierającym różne nazwy geograficzne jest decyzja między stosowaniem nazw spolszczonych, a nazw w języku miejscowym. To ważna decyzja – warto wziąć pod uwagę typ tekstu i jego odbiorców. W tekstach do szerokiego kręgu odbiorców, na przykład w komunikatach prasowych, tekstach edukacyjnych, stronach internetowych czy broszurach warto użyć nazw spolszczonych. Przy pracy z tekstami prawnymi czy administracyjnymi zaleca się już pozostania przy języku miejscowym (wyjątkiem są miejscowości, których polskie nazwy są powszechnie rozpoznawalne – Londyn, Mediolan czy Monachium). Jeśli chodzi o dokumenty unijne to są też konkretne zasady określające w jakiej kolejności państwa powinny być wymieniane – członków Unii wymienia się w porządku protokolarnym, czyli alfabetycznym opartym na pisowni ich nazw w języku urzędowym.

Tłumaczenie nazw geograficznych wymaga zwrócenia uwagi na przeznaczenie tekstu oraz jego formę – inne prawa będą obowiązywały tłumaczy przy pracy nad oficjalnymi dokumentami, inne zaś przy tekstach reklamowych czy prywatnych!

Blog tłumacza przysięgłego
Tłumaczenie nazw geograficznych
Tytuł
Tłumaczenie nazw geograficznych
Opis
Według ogólnie przyjętych konwencji większość nazw pozostawiamy, czasem spolszczając ich pisownię – na przykład Waszyngton, a nie Washington. Jakie inne prawa obowiązują tłumaczy i od czego są zależne?
Autor
Korekta
Biuro Tłumaczeń MIW