Przygotowanie się do tłumaczenia ustnego

Obecnie tradycyjne konferencje zastępowane są często wideokonferencjami bądź tymi, prowadzonymi  przez telefon.