Tłumacz przysięgły języka norweskiego

Komisja Odpowiedzialności Zawodowej

Komisja odpowiedzialności zawodowejTak, jak nad każdą osobą zaufania publicznego czuwa organ odpowiedzialności – tak, nad tłumaczem przysięgłym specjalizującym się w tłumaczeniach dokumentów urzędowych czy procesowych, czuwa Komisja Odpowiedzialności Zawodowej (KOZ). Powoływana jest ona na wniosek Ministra Sprawiedliwości lub wojewody. W Polsce działa od 1 września 2005, a co roku przyjmuje coraz to więcej zawiadomień o nieprawidłowościach w wykonywaniu pracy tłumacza przysięgłego.

Zgodnie z Ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego z 2004 roku Komisja Odpowiedzialności Zawodowej może orzec karę wobec tłumacza, uniewinnić go bądź umorzyć postępowanie, w chwili gdy poweźmie wiadomość o uchybieniach podczas jego pracy. Do  każdego rodzaju orzeczenia dochodzi poprzez głosowanie członków Komisji, przy czym na sali obecnych ich musi być ponad połowa. Na szczęście wynik postępowania i w tym przypadku nie zawsze okazuje się ostateczny. Dopuszczana jest również apelacja – odwołanie od orzeczenia –  z czym występuje się do sądu apelacyjnego.

Jak możemy się domyślać, ciężko jest zbudować skończony i kompletny katalog porad, jak uniknąć postawienia tłumacza przysięgłego przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej. Jak zaznacza Dariusz Kubacki w artykule Odpowiedzialność zawodowa tłumaczy przysięgłych, rady takie można wysunąć poprzez analizę przypadków najczęściej trafiających pod lupę KOZ. Jednym z ciekawszych okazał się incydent, w którym dokumenty urzędowe mające być przetłumaczone na język szwedzki i duński zostały przekazane germaniście (!). Tak naprawdę nie można tego nazwać incydentem, gdyż sytuacji, gdzie „tłumaczenia przysięgłe” przekładane były przez specjalistów nie posiadających odpowiednich kwalifikacji jest najwięcej. Warto tu zaznaczyć ogromną rolę biura tłumaczeń, które to daje nam po części gwarancję  solidnego, rzetelnego i adekwatnego do potrzeb wykonania tłumaczenia.

Blog tłumacza przysięgłego
Komisja Odpowiedzialności Zawodowej
Tytuł
Komisja Odpowiedzialności Zawodowej
Opis
Tak, jak nad każdą osobą zaufania publicznego czuwa organ odpowiedzialności – tak, nad tłumaczem przysięgłym specjalizującym się w tłumaczeniach dokumentów urzędowych czy procesowych, czuwa Komisja Odpowiedzialności Zawodowej (KOZ).
Autor
Korekta
Biuro Tłumaczeń MIW