Tłumaczenia techniczne

Data publikacji: 2015/03/09, zmodyfikowano: 2019/10/02

Author

Autor: MIW


Tłumaczenia techniczne

Tłumaczenia techniczne Tłumaczenia techniczne należą do jednych z najbardziej skomplikowanych rodzajów tłumaczeń, dlatego powinny zajmować się nimi tylko te osoby, które poza umiejętnościami translatorskimi mają dodatkowo odpowiednie wykształcenie kierunkowe. Tłumaczenia techniczne wykonywane są coraz częściej, ponieważ rynek technologiczny szybko się rozwija – właśnie dlatego zapotrzebowanie na wyspecjalizowanych tłumaczy jest coraz większe.

Tłumaczenia techniczne dotyczą między innymi tekstów takich jak schematy, specyfikacje, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń czy projekty, które wymagają od tłumacza ogromnej wiedzy z danej branży. W związku z tym, powinny zajmować się nimi te osoby, które mają w konkretnych dziedzinach odpowiednie dodatkowe wykształcenie. Tłumacz, zaznajomiony z daną tematyką, wykonuje przekład sprawniej i pewniej – rzadziej sięga do słowników, by sprawdzać pojedyncze zwroty, a co najważniejsze, w pełni rozumie tłumaczony przez siebie tekst – dzięki temu zyskuje przekonanie, że przekład w pełni oddaje sens oryginału. Tłumaczenia techniczne mogą dotyczyć bardzo różnych dziedzin – na przykład informatyki, budownictwa, geologii lub inżynierii lądowej. Na pierwszy rzut oka widać, jak bardzo są to rozbieżne branże, dlatego każdy tłumacz techniczny ma specjalizacje, na których zna się najlepiej i z których wykonuje przekłady. Nie jest możliwe by był specjalistą z każdej dziedziny – właśnie dlatego tak ważne jest, by teksty z danej branży, trafiały do odpowiedniej osoby, która zna się na ich tematyce. Dodatkowo dobrze jest, gdy tłumaczenie tego typu tekstów jest sprawdzone przez „drugą parę oczu”, czyli innego specjalistę, który w razie jakichkolwiek pomyłek jest w stanie je wyłapać przed oddaniem gotowego tekstu.

Czym skutkuje pomyłka w przypadku tłumaczeń tekstów technicznych?

Koniecznie trzeba zauważyć, że pomyłka w przypadku tłumaczeń technicznych może kosztować bardzo dużo – źle przetłumaczony tekst budowlany może prowadzić do uszkodzenia budynku, a źle przetłumaczona instrukcja obsługi sprzętu medycznego, może spowodować zagrożenie życia pacjenta – by uniknąć tego typu sytuacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku, wszystkie maszyny oddane do użytku, muszą być zaopatrzone w instrukcje obsługi. Instrukcja taka powinna być sporządzona w języku oficjalnym dla danego Państwa członkowskiego UE i opatrzona napisem „Tłumaczenie instrukcji oryginalnej”. Dopełnieniem ww. aktu prawnego jest rozporządzenie MG z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa. Określa ona dokładnie elementy, które powinny być zawarte w instrukcji.

Tłumaczenia techniczne są bardzo specyficznym rodzajem przekładu – w ich przypadku zwykle nie ma znaczenia „lekkie pióro” tłumacza, czy kwiecistość słownictwa, lecz przede wszystkim dokładność i świetna znajomość dziedziny, z której dokonuje się przekładu. Pamiętajmy także, że na tłumaczach technicznych ciąży ogromna odpowiedzialność, ponieważ ich pomyłki mogą spowodować ogromne szkody – właśnie dlatego takich tłumaczeń podejmują się osoby pewne swojej wiedzy i umiejętności.

Blog tłumacza przysięgłego
Tłumaczenia techniczne
Tytuł
Tłumaczenia techniczne
Opis
Tłumaczenia techniczne wykonywane są coraz częściej, ponieważ rynek technologiczny szybko się rozwija – właśnie dlatego zapotrzebowanie na wyspecjalizowanych tłumaczy jest coraz większe.
Autor
Korekta
Biuro Tłumaczeń MIW