RODO a tłumaczenia

Obowiązek rejestracji repertorium tłumacza w GIODO

Obowiązek rejestracji repertorium w GIODO (14.07.2017)

Z pojęciem „dane osobowe” stykamy się na co dzień, na przykład podając swoje dane podczas wykonywania jakichkolwiek zakupów on-line. Czym dokładnie są owe dane osobowe? Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, są to wszelkie informacje pozwalające na ustalenie tożsamości osoby, której dotyczą. Ustalenie to może być możliwe bez żadnego dodatkowego starania lub po wykonaniu wstępnego wyszukiwania przy wykorzystaniu powszechnie dostępnych źródeł. Nietrudno więc zgadnąć, że ochrona tych danych jest niezwykle ważna, a podmioty, które zajmują się ich gromadzeniem, zobowiązane są do przestrzegania rygorystycznych zasad.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO)

Nic dziwnego, że powołano specjalną instytucję, która stoi na straży ochrony danych osobowych. Jest to Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Funkcję tę obecnie pełni Edyta Bielak-Jomaa, doktor nauk prawnych, powołana na to stanowisko w roku 2015. Do zadań GIODO należy sprawdzanie, czy dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami. Doskonalenie przepisów ochrony danych osobowych poprzez uczestnictwo w różnych projektach oraz przedsięwzięciach. Prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych również znajduje się na liście obowiązków. W myśl prawa, zbiór danych osobowych to każdy zestaw danych o charakterze osobowym, który jest uporządkowany w taki sposób, że można w nim wyszukać wybrane dane według określonego kryterium. Oznacza to, że jeśli jesteśmy w stanie znaleźć pożądane dane np. znając jedynie nazwisko osoby lub datę zamieszczenia jej danych, mamy do czynienia ze zbiorem danych osobowych. Taki właśnie zestaw danych powinien być zgłoszony GIODO do rejestracji.

Kto musi dokonać rejestracji danych w GIODO?

Obowiązek spoczywa na administratorze danych, czyli dowolnym podmiocie publicznym lub prywatnym, który dane osobowe przetwarza lub przekazuje komuś do przetwarzania. Zaniedbanie owego obowiązku jest karalne. Warto więc wiedzieć, kto dokładnie musi rejestrować zbiory danych, a kogo przymus ten nie obowiązuje. Z obowiązku rejestracji zwolnieni są np. administratorzy zbiorów danych pozyskiwanych w wyniku działalności śledczej organów takich jak Policja czy też działalności sądowniczej. Dodatkowo administratorzy danych dotyczących wiary, zatrudnienia, usług medycznych, prawniczych (notariusz, adwokat, radca prawny), jeśli są przetwarzane tylko dla ich potrzeb. Rejestracji nie muszą dokonywać również administratorzy zbiorów danych wykorzystywanych w trakcie dowolnych wyborów politycznych czy danych osób pozbawionych wolności. Również administratorzy danych przetwarzanych w celach wystawienia faktury czy przygotowania sprawozdań finansowych, danych wymaganych w celu uzyskania dyplomu wydawanego przez szkołę wyższą. Jak też administratorzy danych dotyczących pomniejszych spraw życia codziennego oraz danych dostępnych powszechnie.

Czy repertorium tłumacza należy rejestrować w GIODO?

Na pierwszy rzut oka widać, że powyższe przepisy nie traktują dokładnie o tym, czy repertorium tłumacza przysięgłego zalicza się do zbiorów zwolnionych z obowiązku rejestracji, czy też nie. W związku z tym polscy tłumacze wystosowali do Generalnego Inspektora pismo. Zwrócili się w nim z prośbą o rozpatrzenie problemu obowiązku rejestracji repertorium jako zbioru danych osobowych. Otrzymana odpowiedź jest dość niejednoznaczna. Co prawda GIODO zdecydowanie określa repertorium jako zbiór danych osobowych, nie wyjaśnia jednak, czy trzeba je rejestrować, czy też nie.

Zgodnie z treścią odpowiedzi, tłumacze przysięgli, którzy prowadzą repertoria w formie elektronicznej, zobowiązani są do ich rejestracji. Ci, którzy prowadzą je w formie pisemnej, nie muszą ich rejestrować, o ile nie przetwarzają oni danych szczególnie chronionych. Teoretycznie oznacza to więc, że część tłumaczy przysięgłych zwolniona jest z obowiązku rejestracji. W ostatniej części swej odpowiedzi Generalny Inspektor podkreśla jednak, że ogólnie panuje taki obowiązek, a sama rejestracja jest procesem stosunkowo łatwym. Można to więc odbierać jako sugestię, że mimo wszystko powinno się rejestrować wszystkie repertoria.

Co więc w rzeczywistości mają robić tłumacze przysięgli?

Giodo a tłumacz przysięgłyPełniąc tak ważną funkcję powinni przecież stosować w praktyce obowiązujące prawo. Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS postanowiło szukać jednoznacznej odpowiedzi na postawione GIODO pytanie, na które Generalny Inspektor nie odpowiedział w sposób rozstrzygający. 11 kwietnia bieżącego roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Towarzystwa z przedstawicielem GIODO, w którym uczestniczył także Naczelnik Wydziału Tłumaczy Przysięgłych w Ministerstwie Sprawiedliwości, Bolesław Cieślik. Podczas tego spotkania ostatecznie rozstrzygnięto kwestie rejestracji repertorium. Uzyskane wytyczne wyglądają następująco: tłumacze przysięgli, którzy prowadzą repertorium w formie elektronicznej, zobligowani są do jego rejestracji. Ci, którzy w owym repertorium gromadzą dane wrażliwe, czy to pisemnie, czy elektronicznie, również zobowiązani są je zarejestrować. Z obowiązku rejestracji zwolnieni są jedynie tłumacze, którzy prowadzą repertorium w formie papierowej i nie przetwarzają w nim informacji szczególnie chronionych.

 

 

Blog tłumacza przysięgłego
Obowiązek rejestracji repertorium w GIODO
Tytuł
Obowiązek rejestracji repertorium w GIODO
Opis
Kto i dlaczego musi dokonać rejestracji danych w GIODO ( Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ) ?
Autor
Korekta
Biuro Tłumaczeń MIW