Czym jest strona przeliczeniowa?


Czym jest strona przeliczeniowa?

Strona przeliczeniowa tłumaczenia z języka angielskiego – co to takiego?

Czym jest owa tajemniczo brzmiąca strona przeliczeniowa tłumaczenia z języka angielskiego? Jest to nic innego jak ściśle określony przez akty prawne sposób, w jaki tłumacz języka angielskiego określa koszt wykonanej usługi. Stosowanie stron przeliczeniowych dla wyznaczenia ceny tłumaczenia zdaje się być najbardziej sprawiedliwym sposobem, jaki można wymyślić. Strona A4 (a należy pamiętać, że nie ma ona nic wspólnego ze stroną przeliczeniową!) byłaby przecież niemiarodajna.

Koszt przetłumaczenia dokumentu zależałby wtedy nie od rzeczywistej pracy wykonanej przez tłumacza, a od wielkości czcionki i ilości tekstu na stronie. Szczególnie ten ostatni czynnik byłby decydujący. Nietrudno zauważyć, jak bardzo różnią się między sobą strona A4 np. dyplomu, która zawiera niemal jedynie nazwisko i nasze dane, a strona np. uczelnianego suplementu, która cała zapisana jest tekstem. Strona przeliczeniowa tłumaczenia z języka angielskiego to coś zupełnie innego. Jest to ustalona liczba znaków, które mogą być rozmieszczone na jednej stronie A4 lub na dziesięciu takich stronach. Wyższość strony przeliczeniowej nad stroną A4 w tym aspekcie jest niepodważalna.

Parametry strony przeliczeniowej tłumaczenia z języka angielskiego

Wyrażenie pojawiające się wyżej w tekście, „ustalona liczba znaków”, może być niejasne, toteż warto poświęcić nieco uwagi dokładnym parametrom strony przeliczeniowej tłumaczenia z języka angielskiego. Pierwszą informacją, na jakiej w tym przypadku powinno się skupić, jest rodzaj tłumaczenia. W przypadku tłumaczenia zwykłego objętość strony przeliczeniowej ustalana jest indywidualnie przez biuro, najczęściej obejmuje 1.800 znaków ze spacjami. Jeśli jednak mówimy o tłumaczeniu uwierzytelnionym, sprawa wygląda zupełnie inaczej.

Tłumacz przysięgły, czyli osoba uprawniona przez Ministra Sprawiedliwości do wykonywania tłumaczenia uwierzytelnionego i wpisana na odpowiednią listę, podczas określania liczby stron przeliczeniowych tekstu tłumaczenia, musi kierować się wytycznymi podawanymi w aktach prawnych. Najważniejsze w tej kwestii jest Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego. To właśnie ono podaje dokładne parametry strony przeliczeniowej tłumaczenia, również z języka angielskiego. Zgodnie z rozporządzeniem, strona przeliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego to 1.125 znaków ze spacjami, rozmieszczonych w 25 linijkach po 45 znaków każda.

Nietrudno jednak wyobrazić sobie, jak bardzo uciążliwe byłoby dzielenie dokumentu na linijki zawierające dokładnie 45 znaków. Po pierwsze, byłoby to niezwykle czasochłonne dla tłumacza. Po drugie, dokument stawałby się nieczytelny ze względu na wiersze podzielone w sposób nielogiczny i często zapewne niezgodny z zasadami pisowni języka polskiego. Kwestię tę rozwiązano w najprostszy możliwy sposób, mianowicie znosząc obowiązek podziału na linijki i pozostawiając samą liczbę znaków – 1.125 zzs. Owe wyrażenie „zzs”, czyli wspomniane już „znaki ze spacjami”, oznacza właściwie, że każde wciśnięcie klawisza to dodatkowy znak w dokumencie – są to nie tylko litery, ale również cyfry, znaki interpunkcyjne czy, jak sama nazwa wskazuje, spacje.

Określanie liczby stron dokumentu

Pomimo że wiemy już, jaka liczba jakich znaków ze spacjami składa się na stronę przeliczeniową, nie jesteśmy w stanie samodzielnie określić liczby stron dokumentu. Po pierwsze, do liczby znaków ze spacjami wlicza się również każdy znak opisu, jakiego tłumacz przysięgły języka angielskiego musi dokonać. Należy bowiem pamiętać, że zadaniem tłumacza przysięgłego jest nie tylko przetłumaczenie suchego tekstu dokumentu, ale także opisanie jego wyglądu: cechy szczególne papieru, pieczęci, pieczęci suche, znaki wodne. Krótki opis tego wszystkiego również musi się znaleźć w tekście tłumaczenia uwierzytelnionego, automatycznie zwiększając jego objętość.

Znaki ze spacjami a strona przeliczeniowaPo drugie, dodatkowe znaki generuje również swoista stopka każdego przetłumaczonego dokumentu w postaci klauzuli poświadczającej, która musi zawierać m.in. dane tłumacza przysięgłego, numer tłumaczenia w jego repertorium czy typ dokumentu. To właśnie ten ostatni czynnik jest najbardziej decydujący – dopisek, że tłumaczenia dokonano „z okazanego dokumentu” to aż 21 znaków ze spacjami, za to „z faksu” – tylko 7. Ta część dokumentu zwykle liczy od 250 do 320 znaków ze spacjami, co stanowi od 20 do 30% strony przeliczeniowej.

Po trzecie, wspomniane wcześniej rozporządzenie stanowi, że każda nowo rozpoczęta strona przeliczeniowa liczona jest jako cała strona. Jeśli więc nasz dokument składa się z 1.130 zzs, owe 5 znaków ze spacjami, które pozostanie po odjęciu stanowiących jedną stronę 1.125 znaków, musi być określone jako kolejna pełna strona przeliczeniowa.

Po czwarte, najważniejsze, nie jesteśmy w stanie sami oszacować liczby stron przeliczeniowych tłumaczenia z języka angielskiego lub na ten język. Powodem jest fakt, że tłumacz dokonuje podliczenia znaków tekstu już przetłumaczonego. Nietrudno więc domyślić się, że skoro języki różnią się między sobą, to teksty w nich pisane również będą się różnić, niekiedy diametralnie.  Zdarza się bowiem, że zjawisko, które w języku angielskim określa się jednym słowem, wymaga całego polskiego zdania!

Strona przeliczeniowa tłumaczenia z języka angielskiego w kilku słowach

Podsumowując – strona przeliczeniowa tłumaczenia z języka angielskiego to określona liczba znaków ze spacjami, w skład których wliczają się litery, cyfry, znaki interpunkcyjne i spacje. Strona przeliczeniowa tłumaczenia zwykłego określana jest w zależności od biura, zaś tłumaczenia uwierzytelnionego, zgodnie z ministerialnym rozporządzeniem, liczy 1.125 zzs. Liczba ta wzięła się z pomnożenia 25 linijek przez 45 znaków. Podczas określania liczby stron rozliczeniowych w przetłumaczonym już dokumencie, pod uwagę bierze się nie tylko sam tekst dokumentu. Opis widniejących na nim pieczęci czy znaków wodnych oraz obowiązkowej klauzuli zamykającej dokument również generuje znaki. Ze względu na to niemożliwe jest samodzielnie oszacowanie liczby stron przeliczeniowych tłumaczenia z języka angielskiego.

Blog tłumacza przysięgłego
Czym jest strona przeliczeniowa?
Tytuł
Czym jest strona przeliczeniowa?
Opis
Strona przeliczeniowa tłumaczenia z języka angielskiego w kilku słowach. Co to jest dokładnie i jak wygląda określanie liczby stron dokumentu.
Autor
MIW
Korekta
Biuro Tłumaczeń MIW