Kopia czy oryginał

Tłumaczenie dokumentów na podstawie kopii czy oryginału?

Tłumaczenie dokumentów na podstawie kopii, poświadczonej kopii, skanu czy oryginału – jakie są różnice? (10.06.2018)

Zwykle dokonanie tłumaczenia uwierzytelnionego wyobrażamy sobie w następujący sposób: zgłaszamy się do tłumacza przysięgłego danego języka z dokumentem, przedstawiamy go tłumaczowi, ten dokonuje tłumaczenia i wydaje je nam. Nie zawsze jednak odbywa się to w ten sposób – a chodzi tu dokładnie o przedstawienie dokumentu. Nie zawsze tłumacz przysięgły otrzymuje jego oryginał. Czasem przedstawia mu się poświadczoną kopię, czasem kopię zwykłą, odpis lub skan. Czy tłumaczenia, które tłumacz przysięgły wykonuje na podstawie różnych form dokumentu, różnią się czymś? Jeżeli tak, czym?

Definicje – czym są kopia poświadczona, zwykła, odpis czy skan

Zanim przejdzie się do analizy różnic pomiędzy tłumaczeniami na podstawie różnych form dokumentu, należałoby podać ich definicje. Kopia zwykła to po prostu odzwierciedlenie dokumentu, zarówno w odniesieniu do treści, jak i do formy graficznej. To różni ją od odpisu – odpis nie musi zachowywać graficznej formy dokumentu, zachowuje jedynie jego treść. Czym jest skan, zapewne każdy z nas wie – jest to cyfrowa postać dokumentu. Tego typu formy dokumentów nazywane są tekstami niesygnowanymi, tj. niepoświadczonymi urzędowo. Czym jest kopia poświadczona? Jest to kopia, którą wraz z oryginałem złożono do notariusza, pełnomocnika strony lub organu administracyjnego, i której zgodność z oryginałem została stwierdzona przez wymienione osoby. Wtedy na kopii widnieje poświadczenie zgodności dokumentu z oryginałem opatrzone podpisem uprawnionego organu.

Różnice w tłumaczeniu uwierzytelnionym

Kopia czy oryginałJuż ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego, a dokładniej – punkt 2 artykułu 18 tego aktu –  zaznacza pierwszą różnicę, nakładając na tłumacza obowiązek wyraźnego napisania w klauzuli poświadczającej, z jakiej formy dokumentu dokonał tłumaczenia – czy z oryginału, czy z odpisu, czy z odpisu poświadczonego.

Druga różnica wynika z Kodeksu Tłumacza Przysięgłego organizacji TEPIS, który radzi, aby w przypadku tłumaczenia z kopii czy odpisu, które poświadczone nie są, dołączać taką kopię lub odpis na stałe do wykonanego tłumaczenia uwierzytelnionego. Podobne kroki powinno się podjąć w przypadku tłumaczenia ze skanu. Pozwoli to uniknąć niejasności. Trzecia, najważniejsza różnica, wiąże się z tą pierwszą – musimy pamiętać, że kiedy do tłumaczenia złożymy niepoświadczone: kopię, odpis czy skan, tłumacz zaznaczy to w końcowej klauzuli. W niektórych urzędach takie tłumaczenie może nie zostać przyjęte, ponieważ mają one prawo zażądać tłumaczenia z oryginału. Jest jednak na to sposób, nawet jeśli tłumaczowi przysięgłemu daliśmy kopię – możemy okazać oryginał przy odbiorze tłumaczenia. Wtedy tłumacz poświadczy zgodność z oryginałem. Nie ma prawa jednak tego zrobić, jeśli oryginału dokumentu nigdy nie widział.

Podsumowanie – oryginał, kopia poświadczona, kopia, odpis a skan

Podsumowując – jakie są różnice między tłumaczeniem z oryginału, kopii poświadczonej, kopii, odpisu a skanu? Tłumaczenie z oryginału bądź kopii poświadczonej nie nastręcza żadnych problemów. W przypadku tłumaczenia z niepoświadczonej kopii, odpisu lub skanu należy pamiętać, że:

  1. tłumacz ma obowiązek zaznaczyć to w klauzuli poświadczającej tłumaczenie i
  2. niektóre urzędy mogą takiego tłumaczenia nie zaakceptować, żądając przekładu z oryginału.

Możemy sobie z tym jednak poradzić nie tylko przedstawiając do tłumaczenia oryginał, ale także zapewniając wgląd do oryginału tłumaczowi podczas odbioru tłumaczenia.

Blog tłumacza przysięgłego
Tłumaczenie dokumentów na podstawie kopii czy oryginału?
Tytuł
Tłumaczenie dokumentów na podstawie kopii czy oryginału?
Opis
Czasem przedstawia się tłumaczowi zamiast oryginału dokumentu poświadczoną kopię. Czasem kopię zwykłą, odpis lub skan. Czy tłumaczenia, które tłumacz przysięgły wykonuje na podstawie różnych form dokumentu, różnią się czymś? Jeżeli tak, czym?
Autor
Korekta
Biuro Tłumaczeń MIW