Polskie Prawo Jazdy

Międzynarodowe prawo jazdy w Polsce

Międzynarodowe Prawo Jazdy – uznawalność zagranicznego prawa jazdy w Polsce (28.06.2018)

W obecnych czasach jesteśmy bardzo mobilni. Dzięki rozwiniętym środkom transportu oraz porozumieniom międzynarodowym, a w przypadku krajów strefy Schengen – ułatwionym przekraczaniu granic, podróżujemy po całym świecie bądź dowolnie zmieniamy miejsce zamieszkania. Podobnie jak cechą naszego społeczeństwa jest mobilność, tak jego nieodłącznym atrybutem jest samochód. Nic więc dziwnego, że w naszych głowach czasem pojawiają się wątpliwości, czy zwykłe prawo jazdy wystarczy? By np. wypożyczyć auto, wyjeżdżając na wakacje za granicę, i samodzielnie eksplorować najciekawsze zakątki danego miejsca. Zapewne obcokrajowcy przyjeżdżający do Polski również głowią się nad uznawalnością zagranicznych dokumentów prawa jazdy w naszej ojczyźnie. Jak to wygląda? Sytuacja jest dość ciekawa i warto się jej przyjrzeć.

międzynarodowe Prawo jazdy w Polsce

Jeśli chodzi o prawo jazdy w Polsce i o tych, którzy mogą się nim posługiwać, kwestie te określa ustawa. Jest to m.in. ta z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Artykuł 4 tej ustawy głosi, że do kierowania pojazdem uprawnienia posiadają, oczywiście, osoby, których prawo jazdy zostało wydane w naszym kraju. Nie jest to jednak jedyna możliwość. Ustawa bierze też pod uwagę dokumenty wydane za granicą, a są to: międzynarodowe prawo jazdy oraz krajowe prawo jazdy wydane za granicą, pod warunkiem, że wydane są w określonych państwach lub na mocy określonych konwencji. Przyjrzyjmy się szczegółom.

Prawo jazdy z państw UE i EFTA

Polskie Prawo JazdyW przypadku obywateli państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) sprawa jest prosta. Prawo jazdy, które uzyskali w swoim kraju, obowiązuje na terenie Polski w takim samym zakresie i takim samym terminie. Trzeba pamiętać, że prawa, które pośrednio wynikają z posiadania prawa jazdy w danym kraju, w innym mogą przepaść. Przykładowo, zyskiwane w Polsce prawo do jeżdżenia motocyklami o pojemności do 125 cm³ po trzech latach od uzyskania prawa jazdy kategorii B nie będzie działać poza granicami naszego państwa. Jest to jednak prawo pomniejsze, a główna kwestia, tj. podstawowa uznawalność prawa jazdy z państw UE i EFTA, przebiega bez problemów. Nie trzeba dopełniać żadnych dodatkowych formalności.

Państwa-strony konwencji

Sprawa jest uregulowana również w przypadku państw będących stronami dwóch ważnych konwencji o ruchu drogowym. Pierwsza została podpisana w Genewie 19 września 1949 roku. Państwa, które są stronami tej konwencji, deklarują, że będą uznawać prawo jazdy wydane w innym państwie-stronie, jednak musi to być prawo jazdy międzynarodowe. Zapewne bardziej interesuje nas „zwykłe”, krajowe prawo jazdy. Jego przypadek opisany jest w konwencji sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r.

Konwencja wiedeńska zakłada wzajemne uznawanie właśnie krajowego prawa jazdy przez państwa, które ją podpisały. Oznacza to, że, pomijając państwa UE i EFTA, w Polsce z wydanego we własnym kraju prawa jazdy mogą korzystać obywatele: RPA, Albanii, Bahamów, Bahrajnu, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Brazylii, Filipin, Gruzji, Gujany, Iranu, Izraela, Serbii, Czarnogóry, Kazachstanu, Demokratycznej Republiki Konga, Kuby, Kuwejtu, Luksemburga, Macedonii, Maroka, Mołdawii, Monako, Mongolii, Nigru, Pakistanu, Rosji, Rumunii, San Marino, Senegalu, Seszeli, Republiki Środkowoafrykańskiej, Tadżykistanu, Tunezji, Turkmenistanu, Ukrainy, Urugwaju, Uzbekistanu, Wybrzeża Kości Słoniowej oraz Zimbabwe. Na takich samych zasadach działają umowy podpisane z Japonią i Koreą Południową. Obywatele tych krajów również mogą korzystać ze swojego krajowego prawa jazdy, siedząc za kierownicą w Polsce.

Pozostałe warunki

Jeśli chodzi o pozostałe państwa, prawo jazdy w nich wydane nie uprawnia do kierowania pojazdami na terytorium Polski. Należy także pamiętać, że wymienione wyżej uprawnienia obowiązują w przypadku, gdy kierowca nie zmienił miejsca zamieszkania na Polskę ani nie przebywa w naszym kraju więcej niż 185 dni. Gdyby tak się stało, musiałby wymienić swoje prawo jazdy na jego polski odpowiednik, czyli – złożyć wniosek o taką wymianę w wydziel komunikacji, zdać w WORD egzamin teoretyczny, a następnie opłacić nowe prawo jazdy. Warto jednak zaznaczyć, że jeśli ktoś prawo jazdy wymieniać nie musi i może posługiwać się swoim, wydanym we własnym państwie, nie musi go tłumaczyć.

 

Blog tłumacza przysięgłego
Międzynarodowe prawo jazdy w Polsce
Tytuł
Międzynarodowe prawo jazdy w Polsce
Opis
Dzięki rozwiniętym środkom transportu oraz porozumieniom międzynarodowym, a w przypadku krajów strefy Schengen – ułatwionemu przekraczaniu granic, podróżujemy po całym świecie bądź dowolnie zmieniamy miejsce zamieszkania. Zapewne obcokrajowcy przyjeżdżający do Polski głowią się nad uznawalnością zagranicznych dokumentów prawa jazdy w naszej ojczyźnie. Jak to wygląda w praktyce?
Autor
Korekta
Biuro Tłumaczeń MIW