Praca w biurze tłumaczeń

Praca w biurze tłumaczeń a języki obce?

Kiedy myślimy o biurze tłumaczeń, pierwszym pracownikiem, jaki przychodzi nam do głowy, jest oczywiście tłumacz. To skojarzenie jest jak najbardziej poprawne – wiadomo, że właśnie praca tłumacza jest istotą działania biura. Jednak praca w biurze tłumaczeń nie może opierać się jedynie na tłumaczu.

Praca w biurze tłumaczeń

Na pracę w biurze tłumaczeń składa się wiele różnych obowiązków, których tłumacz nie mógłby wykonywać sam – zapewne zabrakłoby mu czasu na samo tłumaczenie. Dlatego w biurze tłumaczeń potrzebni są inni pracownicy, którzy wykonują najróżniejsze zadania związane z jego działaniem. Pojawia się pytanie: czy tacy pracownicy powinni znać języki obce?

Zadania pracowników biura tłumaczeń

Najpierw warto zadać sobie pytanie, jakie zadania wykonują pracownicy biura tłumaczeń. Jest ich zdecydowanie więcej, niż przychodzi do głowy w pierwszej chwili. Po pierwsze, ktoś musi zająć się obsługą klientów – przyjmować osoby przychodzące do biura, odbierać telefony, odpisywać na maile. Jak wiadomo, musi to robić sprawnie, szybko i profesjonalnie – inaczej klient zwróci się do innego dostępnego na rynku biura.

Koordynacja projektów w biurze tłumaczeń

Po drugie, w biurze tłumaczeń musi być ktoś, kto zajmie się podziałem obowiązków i na kim będzie spoczywać koordynacja projektów. Projekt to zamówienie obejmujące więcej niż pojedyncze tłumaczenia. Nie jest to proste. Tłumacze nie mają przecież nieograniczonych możliwości czasowych ani przerobowych, a wpływające do biura tłumaczenia trzeba rozdzielić tak, by zostały wykonane jak najlepiej.

I tu warto zadać sobie pytanie – czy do tego, by odpowiednio wykonywać swoje obowiązki, pracownicy biura tłumaczeń powinni znać języki obce?

Znajomość języków obcych przy pracy w biurze tłumaczeń

Praca w biurze tłumaczeń

Wystarczy spojrzeć na ogłoszenia biur, by stwierdzić, że znajomość języków obcych przy pracy w biurze tłumaczeń jest potrzebna. W większości z nich wymagany jest język angielski, a mile widziany język dodatkowy. Jednak znajdziemy także ogłoszenia poszukujące osób biegle posługujących się innymi, rzadszymi od angielskiego językami.

Osoby odwiedzające biuro tłumaczeń

Po tym, jak poznaliśmy zakres obowiązków pracowników biur, nie powinno nas to dziwić. Osoba bezpośrednio współpracująca z klientem musi być w stanie „dogadać się” ze wszystkimi, którzy kontaktują się z biurem – przecież osoby odwiedzające biuro tłumaczeń to nie tylko nasi rodacy, ale także osoby z zagranicy, które mieszkają lub przebywają w naszym kraju.

Wchodząc, dzwoniąc lub pisząc do biura tłumaczeń spodziewają się, że zostaną bezproblemowo zrozumiani. W końcu kontaktują się z biurem tłumaczeń, które docelowo ma jak najlepiej przetłumaczyć posiadany przez nich tekst, planowane spotkanie lub organizowaną konferencję. Osoba zajmująca się koordynacją tłumaczeń również musi posługiwać się językami obcymi, aby choć w przybliżeniu ocenić wpływające do niej tłumaczenie i sprawiać, by praca biura była płynna i sprawna.

Praca w biurze tłumaczeń a znajomość języków obcych

Okazuje się, że pracownicy biura tłumaczeń powinni więc znać języki obce – z ogłoszeń wynika, że im więcej, tym lepiej. Nie jest zadziwiające, że praca w biurze tłumaczeń i znajomość języków obcych idą ręka w rękę.

Obsługa w biurze tłumaczeń

Obsługa klienta w biurze tłumaczeń, jak w każdej firmie, musi porozumiewać się z klientami. Dlatego, obecnie języki obce powinien znać właściwie każdy. Oferty pracy zwykle zawierają w wymaganiach adnotację o znajomości języków, często nawet więcej niż jednego. Ponadto, biura tłumaczeń pracują z osobami, które posługują się niekiedy wyłącznie językiem obcym.

Praca tłumacza, a kontakt z klientem

Dla biura tłumaczeń nie wystarczy, by językiem obcym posługiwał się tłumacz. Większość tłumaczy zostawia kontakt z klientem osobom zajmującym się tym na stałe. Trudno oczekiwać, by praca tłumacza polegała na odpowiadaniu na e-maile klientów.

Taki tłumacz nie byłby w stanie wykonywać w spokoju swojej pracy. Więc odpowiedź na pytanie, czy pracownicy biura tłumaczeń powinni znać języki obce, jest prosta – i jest to odpowiedź twierdząca.