Biuro tłumaczeń MIW logo

Uprawnienia tłumacza do poświadczania dokumentów obcojęzycznych

Uprawnienia tłumacza przysięgłego do poświadczania dokumentów obcojęzycznych. Jak wygląda poświadczanie dokumentów przez tłumacza? (04.09.2018)

Jeśli zapytałoby się większość osób o uprawnienia tłumacza przysięgłego, to pytanie zapewne wzbudziłoby niemałe zdziwienie. Powszechnie bowiem wiadomo, co robi tłumacz – tłumaczy! Okazuje się jednak, że na mocy uprawnień otrzymanych po zdaniu skomplikowanego egzaminu i wpisaniu na listę Ministerstwa Sprawiedliwości, tłumacz przysięgły zyskuje także inne uprawnienia. Jak wygląda poświadczanie dokumentów przez tłumacza?

dodatkowe uprawnienia tłumaczA przysięgłEGO

Żeby wiedzieć, jakie dodatkowe uprawnienia posiada tłumacz przysięgły, wystarczy sięgnąć do najważniejszego aktu regulującego działalność przedstawicieli tego zawodu. Do Ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego. Artykuł 13 tej ustawy jasno określa, że oprócz sporządzania i poświadczania tłumaczeń z języka obcego na polski i w odwrotnym kierunku, tłumacz przysięgły może również:

  1. sporządzać poświadczone odpisy pism w języku obcym,
  2. sprawdzać i poświadczać odpisy pism, sporządzonych w języku obcym przez inne osoby.

Co to oznacza w praktyce?

poświadczonE odpisY pism w języku obcym

Biuro tłumaczeń MIW logoNa czym dokładnie polega czynność, do której tłumacz pisemny jak najbardziej ma prawo? Czyli do sporządzania poświadczonych odpisów pism w języku obcym, a mówiąc inaczej, pism zagranicznych? Aby to wiedzieć, najpierw warto przypomnieć sobie, czym jest odpis. Jak zauważa Rada Języka Polskiego w odpowiedzi na wątpliwości korespondentki, odpis dokumentu to po prostu przepisanie jego treści z wiernym zachowaniem zgodności. W odróżnieniu od kopii, odpis nie naśladuje formy graficznej oryginału, lecz tylko jego treść. Gdy tłumacz sporządza poświadczony odpis, najpierw przepisuje więc treść dokumentu, a następnie, dzięki temu, że dysponuje oryginałem dokumentu, stwierdza zgodność jego i sporządzonego odpisu.

Sprawdzanie i poświadczanie odpisów pism, sporządzonych w języku obcym

Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego zakłada także, że tłumacz może sprawdzać i poświadczać odpisy pism sporządzonych w języku obcym przez inne osoby. Oznacza to, że jeśli posiadamy dokument oraz odpis, które przywieźliśmy z zagranicy i które wykonane są języku, co do tłumaczenia którego dany tłumacz przysięgły ma uprawnienia, możemy przedłożyć obydwa dokumenty takiemu tłumaczowi, a ten potwierdzi ich zgodność. Będzie to więc odpis poświadczony.

Podsumowanie

Podsumowując, warto krótko przypomnieć, że tłumacz przysięgły może nie tylko przekładać dokumenty, wykonując tłumaczenia uwierzytelnione, ale również sporządzać poświadczone odpisy dokumentów sporządzonych w języku obcym, a także sprawdzać i poświadczać odpisy w takim języku sporządzone.

 

 

Blog tłumacza przysięgłego
Uprawnienia tłumacza do poświadczania dokumentów obcojęzycznych
Tytuł
Uprawnienia tłumacza do poświadczania dokumentów obcojęzycznych
Opis
Jeśli zapytałoby się większość osób o uprawnienia tłumacza przysięgłego, to pytanie zapewne wzbudziłoby niemałe zdziwienie. Powszechnie bowiem wiadomo, co robi tłumacz – tłumaczy! Okazuje się jednak, że na mocy uprawnień otrzymanych po zdaniu skomplikowanego egzaminu i wpisaniu na listę Ministerstwa Sprawiedliwości, tłumacz przysięgły zyskuje także inne uprawnienia. Jak wygląda poświadczanie dokumentów przez tłumacza?
Autor
Korekta
MIW