Tłumaczenia ustne za granicą

Tłumaczenia ustne za granicą i w Polsce- jak są rozliczane?

Tłumaczenia ustne za granicą i w Polsce. Jak są rozliczane? (20.09.2018)

Sposób rozliczania tłumaczeń pisemnych był poruszany już wiele razy i jest dobrze znany. Jednostką rozliczeniową tłumaczeń pisemnych jest strona przeliczeniowa, która w przypadku tłumaczenia zwykłego zazwyczaj liczy 1800 znaków ze spacjami, a w przypadku tłumaczenia uwierzytelnionego obligatoryjnie zawiera 1125 zzs. Rozliczanie tłumaczeń ustnych nie jest już tak oczywiste – wiadomo, że jedynym sensownym sposobem jest rozliczenie czasowe, jednak jak ono wygląda w praktyce? Oraz czy i jak różni się rozliczanie tłumaczenia ustnego wykonywanego na miejscu od tłumaczenia ustnego wyjazdowego? Są to pytania niezwykle ważne w kontekście wyceny tłumaczenia, toteż należy na nie szczegółowo odpowiedzieć.

Rozliczanie tłumaczenia ustnego na miejscu

Jak wygląda rozliczanie tłumaczenia ustnego na miejscu? Tradycyjnie, za jednostkę rozliczeniową tłumaczenia ustnego przyjmuje się tzw. blok. Blok tłumaczeniowy obejmuje 4 godziny pracy tłumacza. Cały dzień pracy to 8 godzin, czyli dwa bloki. Należy pamiętać, że każda rozpoczęta jednostka liczy się jako pełen blok, a więc przykładowo, jeśli tłumacz pracuje przez 6 godzin, jego czas pracy określa się jako dwa bloki. Zapis o obowiązywaniu takiej jednostki tłumaczenia znaleźć można w wielu źródłach, w tym w Regulaminie naszego biura. Przyjmuje się go zarówno w stosunku do tłumaczenia konsekutywnego, jak i symultanicznego. Jednakże sama wiedza, czym jest blok, nie wystarcza do oszacowania czasu pracy tłumacza. Należy również poznać inne ważne informacje, np. jak taki czas pracy się liczy. Czas pracy tłumacza liczony jest od godziny, na którą usługę tłumacza zamówiono. Załóżmy, że zamówiliśmy tłumacza na spotkanie biznesowe na godzinę 9. Nawet jeśli rzeczywiste tłumaczenie rozpocznie się później, czas pracy tłumacza rozpoczął się właśnie o 9. Praca tłumacza kończy się w momencie, kiedy ten zostanie zwolniony z wykonania usługi. Warto pamiętać, że do czasu pracy tłumacza ustnego wlicza się także przerwy, mimo że w ich trakcie tłumacz nie wykonuje przekładu.

Rozliczanie: tłumaczeniE ustne za granicą

Tłumaczenia ustne za granicąDobry tłumacz ustny to skarb – jest to praca wymagająca nie tylko doskonałej znajomości obu języków, ale także orientacji w zagadnieniach, dobrej prezencji, dykcji, odporności na stres oraz umiejętności odnalezienia się w każdej sytuacji. Nic więc dziwnego, że specjaliści w swojej dziedzinie często realizują zlecenia napływające z całego kraju. Jak w takim przypadku rozlicza się tłumaczenie, kiedy wykonywane jest poza miejscem zamieszkania?

Trzeba podkreślić, że w tej sytuacji blok czterogodzinny nie ma zastosowania. Tłumaczenie wyjazdowe zawsze rozlicza się bowiem co najmniej jako dzień tłumaczenia – tłumacz musi dojechać na miejsce realizacji zlecenia, nie mogąc w tym czasie wykonywać przykładu gdzie indziej, a więc wymiernie tracąc pieniądze. Nawet jeśli tłumaczenie wyjazdowe miałoby trwać godzinę, i tak rozliczane jest jako dniówka – należy o tym pamiętać. Co więcej, zleceniodawca musi mieć na uwadze fakt, że to on powinien opłacić koszty przejazdu tłumacza z miejsca jego zamieszkania do miejsca zlecenia, a także opłacić wyżywienie i hotel, w przypadku gdy zlecenie wymaga noclegu. Co ciekawe, Polskie Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych zaleca również dopłatę za czas dojazdu, w przypadku gdy musi on rozpocząć się w dzień poprzedzający tłumaczenie lub nastąpić dzień po jego zakończeniu. Jest to również logiczne, ponieważ dojeżdżając na miejsce w dniu poprzedzającym lub następującym po zleceniu, tłumacz nie może w tym czasie wykonywać swojej pracy i uzyskiwać dochodu.

Podsumowanie – rozliczanie tłumaczeń ustnych

Podsumowując, warto pamiętać, że istnieją różnice w rozliczaniu tłumaczeń ustnych wykonywanych na miejscu oraz wyjazdowych. Tłumaczenia wykonywane na miejscu rozliczane są na czterogodzinne bloki. Każdy rozpoczęty blok liczy się jako pełny. Czas pracy tłumacza liczy się od godziny, na którą zamówiono jego usługi, do zwolnienia go z ich wykonywania, wliczając w to przerwy kawowe czy obiadowe. Tłumaczenie wyjazdowe zawsze rozlicza się jako dniówkę. W jego przypadku, zleceniodawca powinien również pokryć koszty dojazdu, wyżywienia oraz ewentualnego zakwaterowania.

 

Blog tłumacza przysięgłego
Tłumaczenia ustne na miejscu a tłumaczenia wyjazdowe. Jak są rozliczane?
Tytuł
Tłumaczenia ustne na miejscu a tłumaczenia wyjazdowe. Jak są rozliczane?
Opis
Sposób rozliczania tłumaczeń pisemnych był poruszany już wiele razy i jest dobrze znany. Wykonane tłumaczenia ustne za granicą są rozliczane inaczej niż tłumaczenia ustne które odbyły się w miejscu zamieszkania tłumacza. Jak są rozliczane?
Autor
Korekta
Biuro Tłumaczeń MIW