dokumenty samochodowe z Belgii

Jakie dokumenty samochodowe tłumaczyć?

Jakie dokumenty samochodowe tłumaczyć? Które wymagają tłumaczenia? (9.11.2018)

Sprowadzanie samochodów z zagranicy jest bardzo popularną praktyką. Dużo osób wciąż decyduje się na ściągnięcie używanego modelu, często z dobrym wyposażeniem, po korzystnej cenie. Proces załatwiania formalności związanych ze sprowadzeniem auta z zagranicy może wydawać się skomplikowany i wymaga od nas rozliczenia się w wielu urzędach. Aby dopełnić wszelkich formalności, bez wątpienia potrzebować będziemy pomocy tłumacza przysięgłego – bez tłumaczeń dokumentów rejestracja samochodu sprowadzonego z zagranicy będzie niemożliwa.

Dokumenty wymagane do rejestracji pojazdu

Wśród dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy znajdziemy:

  • Dowód własności pojazdu – faktura, rachunek lub umowa
  • Dokument odnoszący się do płatności akcyzy na terytorium kraju, z którego sprowadziliśmy samochód – może to być dokument poświadczający dokonanie płatności, poświadczający fakt, że w kraju, z którego sprowadzamy samochód, nie ma obowiązku zapłaty akcyzy, albo zaświadczenie stwierdzające, że jesteśmy zwolnieni z akcyzy (tak może być w przypadku poszczególnych typów aut, które sprowadzamy z państw Unii Europejskiej)
  • Jeśli państwo jest spoza Unii Europejskiej, potrzebować będziemy dokumentu odprawy celnej przywozowej
  • Rzecz podstawowa, czyli dowód rejestracyjny pojazdu w przypadku krajów UE i EFTA, a w przypadku państw spoza tych organizacji jego odpowiednik, czyli dokument potwierdzający rejestrację pojazdu, wydany przez organ do tego właściwy
  • Zaświadczenie o pozytywnych wyniku badania technicznego pojazdu – nie jest wymagane, jeśli pojazd posiada ważny termin badania, pod warunkiem, że jest to termin dłuższy od tych przewidzianych w polskim prawie. Z tego obowiązku zwolnione są również osoby sprowadzające samochodu z krajów UE i EFTA – pod warunkiem, że na ich typ wydano świadectwo homologacji zgodnie ze wspólnotową procedurą. Ich rejestracja za granicą musiała się również odbyć nie później niż 3 lata temu dla większości typów pojazdów. Należy jednak pamiętać, że niezależnie od badań technicznych wyszczególnianych w dokumentach pojazdu, przed jego pierwszą rejestracją w Polsce i tak musi on przejść dodatkowe badanie, aby ustalić jego dane techniczne, potrzebne do rejestracji w kraju
  • Kartę pojazdu, jeśli takowa była wydana
  • Tablice rejestracyjne

Oczywiście, dodatkowe dokumenty są potrzebne w przypadku, gdy działamy przez pełnomocnika, posiadamy firmę i zakupu dokonujemy jako osoba prawna, lub gdy kupujący jest cudzoziemcem.

Tłumaczenie dokumentów wymaganych do sprowadzenia samochodu z zagranicy

Przetłumaczenie dokumentów wymaganych do sprowadzenia samochodu z zagranicy, a spisanych w języku obcym, jest konieczne. W tym celu należy udać się do tłumacza przysięgłego. Z obowiązku tłumaczenia zwolnione mogą być umowy, jeśli zostały sporządzone dwujęzycznie. Mówi się także, że nie wymagają tłumaczenia dowody rejestracyjne, jednak w tę sprawę warto się zagłębić. Owszem, tłumaczenia nie wymaga część uniwersalna, zharmonizowana, jednak dowody rejestracyjne właściwie zawsze zawierają treści jej towarzyszące, pieczątki, adnotacje itp. Jeśli te części nie zostaną przetłumaczone, możemy napotkać na problem podczas rejestracji pojazdu, ponieważ urzędnik potrzebuje kompletu danych, aby zarejestrować nasz samochód. Wiadomym jest również, że tłumacz przysięgły nie może przetłumaczyć tylko „dopisków”, ponieważ bardzo często jakieś uzupełnienia, chociażby pieczątki, znajdują się na kodach literowych (tych uniwersalnych), a ich zachowanie jest niezwykle ważne dla tłumacza przysięgłego, który odpowiada za treść poświadczanego przez siebie tłumaczenia. Najbezpieczniejszym wyjściem, które w pełni nas zabezpiecza, jest przedłożenie do tłumacza przysięgłego całego dowodu rejestracyjnego.

Podsumowanie – dokumenty potrzebne do rejestracji samochodu sprowadzonego z zagranicy

Jeśli chodzi o dokumenty potrzebne do rejestracji samochodu sprowadzonego z zagranicy, sprawa jest złożona. Podstawowym dokumentem jest ten potwierdzający prawo do auta – umowa, faktura, rachunek. Oprócz niego, jest jeszcze szereg innych, wymienionych powyżej. Niemal wszystkie te dokumenty, które sporządzone są w języku obcym, wymagają tłumaczenia u tłumacza przysięgłego – wbrew temu, co często można przeczytać, obowiązuje to również dowód rejestracyjny. Dzieje się tak, ponieważ dowody są skrajnie różne, z różnymi dopiskami, pieczęciami, które nie są zharmonizowane, a których przetłumaczenie jest konieczne (jak różne są dowody, można przekonać się, przeglądając dołączone przykłady pochodzące ze strony Ministerstwa Infrastruktury). Chcąc więc zarejestrować auto z zagranicy, udajmy się do dobrego tłumacza przysięgłego – tylko to zapewni nam bezproblemowe załatwienie sprawy w urzędzie.

 

Niemiecki dowód rejestracyjny: Niemiecki dowód rejestracyjny

 

Holenderski dowód rejestracyjny: Holenderski dowód rejestracyjny

 

Włoski dowód rejestracyjny: Włoski dowód rejestracyjny

 

Blog tłumacza przysięgłego
Jakie dokumenty samochodowe tłumaczyć?
Tytuł
Jakie dokumenty samochodowe tłumaczyć?
Opis
Sprowadzanie samochodów z zagranicy jest bardzo popularną praktyką. Proces załatwiania formalności związanych z jego sprowadzeniem bez wątpienia wymagać będzie pomocy tłumacza przysięgłego.
Autor
Korekta
Biuro Tłumaczeń MIW