Ślub w USC a tłumacz przysięgły

Ślub w USC a tłumacz przysięgły

Ślub w USC a tłumacz przysięgły – czy konieczna jest obecność tłumacza przysięgłego? 20.09.2019

W dobie globalizacji coraz częściej wybieramy sobie partnerów, którzy nie pochodzą z tego samego kraju co my i posługują się innym językiem. Na co dzień zapewne nie sprawia nam to problemów. Te pojawiają się jednak wtedy, kiedy chcemy z obcokrajowcem zawrzeć związek małżeński w Polsce. Zapewne nietrudno się domyślić, że wymaga to znacznie więcej dokumentów niż ślub pomiędzy parą z polskim obywatelstwem. Obcokrajowiec musi bowiem uzyskać u siebie w kraju dokument potwierdzający, że zgodnie z prawem tego kraju może on lub ona zawrzeć związek małżeński. Może być konieczny także odpis aktu urodzenia czy małżeństwa (jeśli ktoś jest po rozwodzie). Dokumenty te trzeba oczywiście złożyć wraz z tłumaczeniem uwierzytelnionym, czyli wykonywanym przez tłumacza przysięgłego. A jak wygląda sytuacja z samym tłumaczeniem podczas ceremonii w urzędzie stanu cywilnego?

Ceremonia ślubna w USC a tłumacz przysięgły

Wydawać by się mogło, że w urzędzie stanu cywilnego tłumaczyć powinien tylko i wyłącznie tłumacz przysięgły. Co ciekawe, w świetle prawa polskiego sytuacja wygląda nieco inaczej. Zarówno z informacji zamieszczonych na stronie obywatel.gov.pl, jak i w Ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2064 ze zm.), wywnioskować można, że podczas składania przysięgi do tłumaczenia wystarczy tłumacz zwykły. Artykuł 32 tego dokumentu głosi, że jeśli któreś z przyszłych małżonków bądź świadków nie jest w stanie porozumieć się z kierownikiem USC, wtedy Państwo Młodzi muszą samodzielnie zapewnić tłumacza lub biegłego. Artykuł ten nie stawia wymagania, by był to tłumacz przysięgły. Różnica jest taka, że tłumacza przysięgłego kierownik USC nie poucza o odpowiedzialności karnej ani nie wymaga złożenia oświadczenia o sumiennym i bezstronnym wykonaniu powierzonych obowiązków, dochowaniu tajemnicy ani kierowaniu się uczciwością i etyką. Tłumacz przysięgły nie jest zobowiązany do składania takiego oświadczenia, ponieważ już raz je złożył – o tym traktuje treść ślubowania, jakie każdy tłumacz przysięgły składa wobec Ministra Sprawiedliwości.

Jak wygląda praktyka?

Jak wiemy, często bywa tak, że teoria wygląda zupełnie inaczej niż praktyka. Najlepiej skontaktować się z Urzędem Stanu Cywilnego, w którym zamierzamy zawrzeć związek małżeński, i dowiedzieć się, czy nie urzędnicy w danej instytucji preferują obecności tłumacza przysięgłego. Na stronach internetowych niektórych urzędów można bowiem znaleźć informację, że wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego, co wydaje się niezgodne z prawem, ale może być praktyką utartą w danym urzędzie.

Ślub w USC a obecność tłumacza przysięgłego

Podsumowując – jeśli chodzi o ślub w USC, obecność tłumacza przysięgłego podczas samej przysięgi nie jest prawnie wymagana. Nie oznacza to, że nie jest wskazana – niektóre urzędy preferują tłumaczy przysięgłych od zwykłych. Dodatkowo, tłumacz przysięgły jest zwykle lepiej przygotowany do tłumaczenia tego rodzaju treści, jest także przyzwyczajony do tłumaczenia w urzędzie. Prawo jednak takiego obowiązku nie nakłada. Musimy jednak pamiętać, że bez udziału tłumacza przysięgłego zawarcie związku małżeńskiego jest niemożliwe – dokumenty, które musimy złożyć, by takie małżeństwo zawrzeć, nie mogą być przetłumaczone przez zwykłego tłumacza. Muszą one trafić do tłumacza przysięgłego lub do konsula.

Exit mobile version