Chińskie znaki. Tłumaczenie strony przeliczeniowej z chińskiego


Chińskie znaki. Tłumaczenie strony przeliczeniowej z chińskiego

Chińskie znaki Tłumaczenie strony przeliczeniowej z chińskiego

Jak już dobrze wiemy, jednostką, na podstawie której wycenia się tłumaczenie i ustala cennik tłumaczenia, jest strona przeliczeniowa. Ale jak obliczyć chińskie znaki? Tłumaczenie z języka chińskiego może zaskoczyć wielu klientów, ponieważ tekst przetłumaczony na język polski jest kilkakrotnie dłuższy niż tekst pierwotny.

Strona przeliczeniowa języka chińskiego

Teoretycznie objętość strony przeliczeniowej z języka chińskiego jest jasno określona, więc koszt tłumaczenia powinno wyliczać się z łatwością. Niestety, tak nie jest, o czym już pisaliśmy. Liczbę stron przeliczeniowych określa się bowiem na podstawie gotowego już tłumaczenia. Czyli, jak łatwo się domyśleć, licząc chińskie znaki na dokumencie przeznaczonym do tłumaczenia – samodzielnie nie określimy ilości storn przeliczeniowych. Tylko osoby do tego przygotowane wiedzą, jak na podstawie tekstu jeszcze nie przetłumaczonego obliczyć koszt tłumaczenia. W tym celu korzystają z odpowiednio dobranych algorytmów, uwzględniając charakter tekstu i jego tematykę. Wymaga to odpowiedniej wiedzy i znajomości języka chińskiego, ale jest w gruncie rzeczy w przypadku tego języka nie jest to dość standardowa procedura jak w przypadku angielskiego, czy francuskiego. Tutaj wystarczy zliczyć znaki, dodać odpowiednie elementy i voilà! Wycena gotowa. Co jednak w przypadku języka chińskiego, w którym zliczenie znaków nie jest już tak oczywiste? Jak oszacować stronę przeliczeniową w przypadku języka chińskiego?

Strona przeliczeniowa

Najpierw przypomnijmy sobie, czym jest strona przeliczeniowa. Wiemy już, że to jednostka umożliwiająca rozliczenie tłumaczenia. Ile znaków obejmuje? Strona przeliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego to zawsze 1125 znaków ze spacjami. Jest to określone prawnie przez Ustawę o zawodzie tłumacza przysięgłego. Strona przeliczeniowa tłumaczenia zwykłego to najczęściej 1800 znaków ze spacjami. Tutaj należy jednak być ostrożnym, ponieważ ta wartość nie jest prawnie określona. Biura ustalają ją indywidualnie. Każde ma też swój cennik tłumaczenia. Niektóre swoją stronę przeliczeniową ustalają na poziomie 1600 lub nawet 1500 znaków ze spacjami. Porównując ceny, warto się temu przyjrzeć. Tekst, który po przetłumaczeniu będzie miał 20 000 znaków ze spacjami, to 12 stron przeliczeniowych po 1800 zzs, ale już 13 po 1600 i 14 po 1500 zzs. W biurze, które stronę ustaliło na 1500 zzs, zapłacimy za dwie strony więcej. Wróćmy jednak do tematu: jak ta strona przeliczeniowa ma się do języka chińskiego?

Znaki w tłumaczeniu a język chiński

Jak nietrudno się domyślić, nasze określenie „znaki” do znaków chińskich się nie stosuje. W naszym rozumieniu alfabetu łacińskiego znak to jedna litera, cyfra czy znak interpunkcyjny. W języku chińskim jeden znak to również jeden symbol, za którym jednak kryje się sylaba lub nawet krótkie słowo. Gdybyśmy chcieli znaki chińskie przełożyć na nasze znaki, łacińskie, najpraktyczniej byłoby użyć transkrypcji pinyin. Jest to ogólnie przyjęty sposób transkrypcji języka chińskiego za pomocą liter alfabetu łacińskiego. Oddaje on wymowę danego znaku chińskiego. Wyobraźmy sobie jednak, że tłumacz musiałby wykonany przez siebie przekład zapisać jeszcze w pinyin, żeby móc dzielić je tak, jak dzieli się tekst polski. Byłoby to dwa razy więcej zbędnej i czasochłonnej pracy. Nic dziwnego, że tej praktyki się nie stosuje. Jak więc określić stronę przeliczeniową w języku chińskim?

tłumaczeniE z chińskiego – przysięgłe

Spójrzmy najpierw na sytuację łatwiejszej, czyli na tłumaczenie uwierzytelnione z chińskiego na polski. Skoro strony obliczamy według tekstu docelowego, czyli gotowego tłumaczenia, rachunek jest prosty. Tekst gotowego tłumaczenia dzielimy przez 1125 zzs i zaokrąglamy w górę. Otrzymamy wtedy liczbę stron przeliczeniowych. Oczywiście, jest to możliwe dopiero po wykonaniu tłumaczenia. Szacowaniem tej liczby przed tłumaczeniem zajmują się więc tylko osoby znające chiński. W naszym biurze wyceny tłumaczenia zawsze dokonuje sam tłumacz, który po zapoznaniu się z chińskim tekstem wie, jaka będzie jego objętość po polsku. Możemy podpowiedzieć, jedynie szacunkowo, że tekst rozrośnie się około czterokrotnie (3-5)!

tłumaczeniE na chiński – przysięgłe

Tak samo postępujemy w przypadku tłumaczenia uwierzytelnionego na chiński – wyceny dokonuje tłumacz. Tylko on wie, jak tekst polski przełoży się na znaki chińskie, czyli ile ich będzie. Jak jednak potem rozlicza go na strony przeliczeniowe? Nie dzieli przecież na 1125 zzs. Od razu należy zaznaczyć, że nie jest to prawnie określone. Swoją rekomendację wydało jednak TEPIS, czyli Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych. W Biuletynie nr 84, w dziale „Problemy praktyki zawodowej tłumaczy przysięgłych” pojawiła się na ten temat notatka autorstwa dr n. hum. Danuty Kierzkowskiej. Zgodnie z nią, przyjmując, że pojedynczy znak chiński odpowiada co najmniej jednej sylabie, można założyć, że przekłada się on na 2-5 znaków alfabetu łacińskiego. Na tej podstawie przyjmuje się zwyczajowo, że liczba znaków chińskich na stronie tłumaczenia uwierzytelnionego to około 375.

chińskie znaki tłumaczeniE zwykłe

Problematyka strony przeliczeniowej tłumaczenia zwykłego w obrębie języka chińskiego jest niestety bardziej złożona. Ustaliliśmy już, że różne biura czy tłumacze różnie ustalają objętość strony przeliczeniowej w alfabecie łacińskim. Oczywiście według tego kryterium liczyć będą strony przeliczeniowe w tłumaczeniu z chińskiego na polski. Podzielą więc tekst przez wybraną przez siebie wartość: 1800, 1600 czy 1500 zzs. Co jednak w przypadku przekładu z polskiego na chiński? Ze względu na to, że objętości strony tłumaczenia zwykłego nigdzie się nie określa, tym bardziej nie ma jednoznacznego określenia objętości strony w przekładzie z polskiego na chiński. Są to wartości ustalane indywidualnie przez tłumaczy. Dlatego tak ważne jest to, aby wyceny dokonywali sami tłumacze języka chińskiego. Tak właśnie jest w naszym biurze. To tłumacze wiedzą najlepiej jak chiński tekst przełoży się na polski i jak powinien wyglądać cennik tłumaczenia. Dzięki temu mamy pewność, że proponowana cena będzie odpowiadała najlepiej ilości pracy potrzebnej do wykonania danego tłumaczenia.

Podsumowanie

Chińskie znaki – tłumaczenie z oraz na język chińskie rozliczamy według uznania tłumacza. Jedynie szacunkowo, możecie Państwo przyjąć, że zawsze kierujemy się jednak tekstem w języku polskim. W przypadku tłumaczenia z języka polskiego– jest to tekst pierwotny i tu łatwo znaki ze spacjami policzyć używając np.: programu Word. W przypadku tłumaczenia z języka chińskiego, jedynie szacunkowo, proponujemy przeliczyć chińskie znaki i przemnożyć je razy 4. Oczywiście, proszę pamiętać, że w przypadku tłumaczenia przysięgłego, tłumacz przysięgły języka chińskiego do tłumaczenia dodaje swoją stopkę tłumacza przysięgłego (około 400 zzs) oraz opisuje wszelkie znaki graficzne i pieczęci znajdujące się na dokumencie, co również generuje dodatkowe znaki, które brane są pod uwagę przy ostatecznej kalkulacji.

Według rekomendacji TEPIS, za jedną stronę przeliczeniową tłumaczenia uwierzytelnionego na chiński przyjąć można 375 znaków. W przypadku tłumaczenia zwykłego trudno podać obowiązującą wszystkich wartość, ponieważ nie jest ona nigdzie ściśle określona. Jest to jeden z powodów, dla których wykonanie samodzielnego oszacowania ceny takiego tłumaczenia jest niemożliwe. Aby otrzymać cenę pewną i ostateczną, należy zgłosić się do biura tłumaczeń MIW, okazując swój dokument. Na jego podstawie tłumacz określi liczbę stron, a więc i koszt tłumaczenia.

 

Blog tłumacza przysięgłego
Chińskie znaki tłumaczenie strony przeliczeniowej z chińskiego
Tytuł
Chińskie znaki tłumaczenie strony przeliczeniowej z chińskiego
Opis
Chińskie znaki tłumaczenie i jednostka, na podstawie której wycenia się tłumaczenie i ustala cennik tłumaczenia. Strona przeliczeniowa z języka chińskiego. W języku chińskim jeden znak to również jeden symbol. Tekst przetłumaczony na język polski jest kilkakrotnie dłuższy niż tekst pierwotny.
Autor
Biuro Tłumaczeń MIW
Korekta
MIW