Ile jest słów w języku polskim

Ile jest słów w języku polskim? Jaki posiadamy zasób słów?

Czy można jasno określić, ile jest słów w języku polskim? W kilku poprzednich artykułach omawialiśmy już szeroko pojęty temat słów. Dziś spojrzymy na niego pod kątem bardziej matematycznym, statystycznym. Ile słów znamy? A ilu używamy w codziennym życiu? Choć to liczby trudne do oszacowania, istnieją dane, które możemy pokrótce omówić. Liczba słów w języku polskim …

Ile jest słów w języku polskim? Jaki posiadamy zasób słów? Read More »