tłumaczenia biznesowe - czy tłumaczenia dla biznesu są konieczne

Tłumaczenia biznesowe – czy każda firma ich potrzebuje?

Rodzajów tłumaczeń jest wiele. Jednym z nich są tłumaczenia biznesowe. Pod tym ogólnym hasłem kryje się cały szereg przekładów. Tłumaczenia dla biznesu są różne – to zarówno tłumaczenia ustne, jak i pisemne; poświadczone i zwykłe. Szczególnie właściciele różnorakich przedsiębiorstw powinni pochylić się nad nimi, by wiedzieć, kiedy i jakich mogą potrzebować.

Tłumaczenia biznesowe pisemne

Najpierw na tapet weźmy więc tłumaczenia biznesowe pisemne. Co ciekawe, nie zawęża to zbyt mocno naszego wyboru. Firmy mogą potrzebować różnych tłumaczeń pisemnych, w zależności od zakresu swojej działalności. Podzieliliśmy jednak tę kategorię na dwie podstawowe podgrupy. Pierwszą stanowi coś, co w każdym biznesie występuje – są to dokumenty księgowe.

Tłumaczenia dla biznesu – dokumenty księgowe

Omawiając tłumaczenia dla biznesu, trzeba omówić dokumenty księgowe. Jak wspomnieliśmy, są nieodzowną częścią każdej działalności. Jeśli czyjaś firma otrzymuje takie dokumenty zza granicy, zapewne są one obcojęzyczne. Wtedy właśnie niezbędne może okazać się tłumaczenie faktury bądź innego, podobnego dokumentu.

Pisaliśmy już więcej o tym temacie. Podsumujmy jednak krótko zawarte w tamtym wpisie wiadomości. Jeśli dokumenty są tylko na nasz użytek, ich tłumaczenie nie jest wymagane. Jeśli jednak nasze dokumenty mają być skontrolowane, przekład będzie konieczny. Choć ustawa nie precyzuje tego wprost, można wywnioskować, że należy sięgnąć po tłumaczenie poświadczone.

Strona internetowa a tłumaczenia dla biznesu

Zupełnie inne tłumaczenia dla biznesu to takie, które związane są z promowaniem działalności. Tematem, który mamy na myśli, jest tłumaczenie stron internetowych, a dokładniej mówiąc – ich lokalizacja językowa. To tłumaczenie pisemne zwykłe, specjalnie dostosowane do tego, by jak najlepiej przekazać treści marketingowe. Przez „jak najlepiej” mamy tu na myśli „jak najbardziej naturalnie”.

To rodzaj tłumaczenia, który znacznie wykracza poza sam przekład. Polega on na dostosowaniu również wyglądu strony, jej kolorystyki i grafiki. Warto go zatem powierzyć profesjonalistom, i to doświadczonym już w procesie lokalizacji. Dopiero wtedy będzie to prawdziwie korzystne tłumaczenie dla biznesu.

tłumaczenia biznesowe - czy tłumaczenia dla biznesu są konieczne

Tłumaczenia biznesowe ustne

Zostawiając przekłady pisemne, omówmy teraz tłumaczenia biznesowe ustne. To kategoria równie szeroka, jak poprzednia. Warto wspomnieć, że o ile tłumaczenia pisemne mogą być przydatne każdej firmie, z tłumaczeniami ustnymi sytuacja ma się jednak inaczej. Jednak to właśnie tłumaczenia ustne są tymi, bez których częściej nie można się obejść. Pokazuje to pierwszy podany przez nas przykład.

Tłumaczenia dla biznesu i spółek

Są nim właśnie tłumaczenia dla biznesu, kiedy przez biznes rozumiemy spółki. Zgodnie z ustawą, wiele czynności podejmowanych przez spółki wymaga formy aktu notarialnego. W takim wypadku, jeśli bierze w nich udział osoba nieporozumiewająca się w języku polskim, konieczne będzie ustne tłumaczenie poświadczone. Nasi tłumacze często wykonują takie przekłady. Do ich tematów należy założenie spółki, zmiana jej umowy czy zbycie udziałów.

Tłumaczenia biznesowe podczas negocjacji i spotkań

Zupełnie innym rodzajem tłumaczeń ustnych podchodzących pod tłumaczenia biznesoweprzekłady podczas negocjacji i spotkań. Sporo firm decyduje się skorzystać z takiego rozwiązania. Zatrudnienie tłumacza podczas takich spotkań to gwarancja tego, że obie strony bez problemu się zrozumieją. Można skupić się na treści spotkania, a nie skutecznym przekazaniu tego, co chce się powiedzieć.

Takie tłumaczenia można zorganizować na wiele sposobów. Może to być tłumaczenie konsekutywne. Wtedy tłumacz mówi bezpośrednio po mówcy i często przekłada wypowiedzi obu stron. Jeśli tylko jeden uczestnik jest obcojęzyczny, można również pomyśleć o tłumaczeniu szeptanym. Wtedy tłumacz symultanicznie przekłada treść spotkania tylko na potrzeby tej osoby.

Tłumaczenia specjalistyczne dla biznesu

Tłumaczenia dla biznesu to niewątpliwie tłumaczenia specjalistyczne. W zależności od tego, o jakich przekładach mówimy, potrzebne są inne kompetencje. Niektóre tłumaczenia wymagają gruntownej znajomości prawa i uprawnień tłumacza przysięgłego. Inne – wiedzy z zakresu finansów i zarządzania. Jeszcze inne, marketingowe – kreatywności i lekkiego pióra. Jak widać, tłumaczenia biznesowe są różnorodne, niewątpliwie jednak są to tłumaczenia specjalistyczne.

Tłumaczenia biznesowe – czy każda firma ich potrzebuje?

Śmiało można stwierdzić, że tłumaczenia biznesowe potrzebne są każdej firmie, w różnej formie i na różnym etapie jej działalności. Zawsze warto powierzyć je profesjonalistom. Niekiedy jest to wymuszone, w momencie, gdy potrzebujemy przekładów wymagających konkretnych uprawnień. Nawet jeśli te uprawnienia nie są potrzebne, warto jednak zdecydować się na profesjonalne usługi tłumaczenia, aby zapewnić sobie najwyższą ich jakość.

Blog tłumacza przysięgłego
Tłumaczenia biznesowe – czy każda firma ich potrzebuje?
Tytuł
Tłumaczenia biznesowe – czy każda firma ich potrzebuje?
Opis
Rodzajów tłumaczeń jest wiele. Jednym z nich są tłumaczenia biznesowe. Tłumaczenia dla biznesu to bardzo szeroka kategoria, nad którą warto się pochylić.
Autor
Korekta
MIW