tłumaczenia budowlane: tłumaczenia instrukcji i dokumentacji budynków

Tłumaczenia budowlane – czy naprawdę są trudne?

Tłumaczenia budowlane to jedynie umowna kategoria tłumaczeń, którą można wydzielić dokonując klasyfikacji przekładów pod kątem tematyki. Krótko mówiąc, są to tłumaczenia dokumentacji technicznej budynków i budowli, tłumaczenia instrukcji i projektów z branży budowlanej. Nietrudno się domyślić, że ten rodzaj przekładu jest trudny, z kilku względów. Przyjrzyjmy mu się bliżej.

Co obejmują tłumaczenia budowlane?

Jak wspomnieliśmy, tłumaczenia budowlane dotyczą dokumentacji technicznej budynków i innych konstrukcji. Obejmują więc one dokumentację projektową tych obiektów, specyfikacje, kosztorysy, wyceny czy dokumenty przetargowe. To bardzo szeroka dziedzina, którą jednak wyróżnia kilka podstawowych cech.

Oczywiście, pierwszą z nich jest już wspomniany przedmiot dokumentacji, czyli budynek czy budowla. Takie dokumenty najczęściej cechują się nagromadzeniem specjalistycznej terminologii technicznej, a także liczb, jednostek oraz rysunków. Sprawia to, że ich tłumaczenie jest skomplikowane i często wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy, ale i oprogramowania, które pozwoli na zachowanie formy graficznej.

Tłumaczenia budowlane do przetargu

Bardzo często tłumaczenia budowlane potrzebne są w momencie, gdy jakaś firma startuje do przetargu na budowę danego obiektu. Wtedy tłumaczeniu podlega jej oferta. Najczęściej jest to bardzo duża objętościowo dokumentacja, zawierająca mnóstwo danych liczbowych. Precyzja przekładu jest o tyle istotna, że może zaważyć na zdobyciu wielomilionowych zleceń. Jest to ogromna odpowiedzialność, więc takie tłumaczenie wymaga precyzji i poświęcenia mu dużych ilości czasu na sprawdzenie oraz weryfikację.

Tłumaczenia instrukcji i specyfikacji

Do tłumaczeń budowlanych zaliczyć możemy również tłumaczenia instrukcji i specyfikacji, o ile powiązane są z budynkami i budowlami. Zdarzają się więc wśród nich np. instrukcje maszyn i urządzeń budowlanych. Tu również na osobie dokonującej przekładu ciąży duża odpowiedzialność. Tłumaczenia instrukcji i specyfikacji wykonane niedbale mogą łatwo doprowadzić do wypadku, a w skrajnych przypadkach nawet do katastrofy budowlanej.

Poruszając temat instrukcji i specyfikacji warto wspomnieć również o tzw. checklistach. Są one najczęściej tworzone przez inwestorów, którzy wypisują warunki, jakie musi spełniać zwycięzca przetargu, i kroki, jakie musi na budowie podjąć.

tłumaczenia budowlane: tłumaczenia instrukcji i dokumentacji budynków

Tłumaczenia budowlane a tłumaczenia techniczne

Jak mają się tłumaczenia budowlane do tłumaczeń technicznych? Tłumaczenia techniczne to szersza kategoria, obejmująca oczywiście tłumaczenia budowlane, ale nieograniczająca się do nich. Tłumaczenia techniczne dotyczą również kwestii, które z budową nie mają nic wspólnego. Wszak wykonanie przekładu dokumentacji oprogramowania, czy instrukcji montażu i konserwacji wirówki dekantacyjnej, to również tłumaczenia techniczne, pomimo tego, że wymagają różnych kwalifikacji. Stąd bardzo często tłumacze, którzy początkowo określają się jako tłumacze techniczni, z czasem zawężają swój obszar specjalizacji. Jedną z możliwości takiego zawężenia jest właśnie wybór tłumaczeń budowlanych.

Tłumaczenia instrukcji, dokumentacji, projektów – problemy

Jakie problemy tłumaczeniowe można napotkać w procesie tłumaczeń budowlanych, tłumaczenia instrukcji, tłumaczenia dokumentacji czy projektów? Jest ich wiele. Jak już wspomnieliśmy, pierwszym jest wysoce specjalistyczne słownictwo charakterystyczne dla branży. Początkujący tłumacz wiele czasu spędzi z nosem w książkach i źródłach. Czasem może napotkać również żargon budowlany, który trudno będzie znaleźć w słownikach – tu pomoże tylko bogate doświadczenie.

Po drugie, trudnością w tłumaczeniach budowlanych niewątpliwie jest mnogość elementów graficznych. Dokumentacja projektowa zawsze ma formę graficzną, a jej tłumaczenie wymaga odpowiedniego oprogramowania. Trzeba przecież nanieść przekład dokładnie w miejsce oryginalnego tekstu, aby nie zmienić sensu projektu!

Tłumaczenia specjalistyczne w branży budowlanej

Jak widać, tłumaczenia specjalistyczne w branży budowlanej to niełatwa kwestia. Jak w mało której dziedzinie znajomość branży, procesów, procedur oraz żargonu może wpłynąć na poprawność przekładu. To, co wyróżnia tego rodzaju tłumaczenia specjalistyczne, to bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo budowli lub wynik przetargu. Ze względu na wagę tych tłumaczeń powinno się je powierzać tylko doświadczonym specjalistom. Tylko tak możemy być pewni, że nasze tłumaczenie zostanie wykonane z zachowaniem najwyższej jakości. Warto więc zdecydować się na usługi biura tłumaczeń, które może zaproponować tłumacza optymalnego dla danego zlecenia. Na pewno takiego przekładu nie należy wykonywać samodzielnie!

Tłumaczenia budowlane – czy naprawdę są trudne?

Jak już stwierdziliśmy, tłumaczenia budowlane są trudne. Wymagają nie tylko znajomości oficjalnej terminologii, ale i żargonu. Często do ich wykonania potrzebne jest zaawansowane oprogramowanie. Nie jest to więc rodzaj tłumaczenia, który może wykonać każdy tłumacz. W tej dziedzinie każdy błąd może słono kosztować!

Blog tłumacza przysięgłego
Tłumaczenia budowlane – czy naprawdę są trudne?
Tytuł
Tłumaczenia budowlane – czy naprawdę są trudne?
Opis
Jednym z rodzajów tłumaczeń są tłumaczenia budowlane: tłumaczenia dokumentacji technicznej budynków, tłumaczenia instrukcji i projektów z branży budowlanej.
Autor
Korekta
MIW