Ewa Wojciechowska

quality assurance, czyli weryfikacja tłumaczenia

Quality Assurance – ważna część procesu tłumaczenia

Quality Assurance to nieodzowna część procesu tlumaczenia zapewniająca wysoką jakość oddanego Klientowi tekstu. Ostateczna weryfikacja tłumaczenia wychwytuje nie tylko błędy „techniczne”, jak podwójne spacje, ale też nieścisłości słownikowe. Dzięki qa przeprowadzonej przez drugiego tłumacza, biuro tłumaczeń może zagwarantować zgodność przekładu ze standardami.

praca tłumacza - tłumacz freelancer

Praca tłumacza – jakie może przyjąć formy

Praca tłumacza może wyglądać przeróżnie, w zależności od rodzajów przekładów i specjalizacji. Tłumacz freelancer będzie miał możliwość bardziej swobodnego wybierania zleceń, lecz z drugiej strony może mu być o nie trudniej. Biuro tłumaczeń zatrudnia zazwyczaj tłumaczy języków popularnych, a osoby zajmujące się językami rzadkimi albo są freelancerami, albo pracują w firmach zagranicznych.

lokalizacja językowa: lokalizacja stron internetowych i lokalizacja gier komputerowych

Lokalizacja językowa – o krok dalej niż tłumaczenie

Lokalizacja językowa to cały szereg działań związanych z przeniesieniem utworu na inny grunt kulturowy. Tłumaczenie zwykłe, w znaczeniu nieprzysięgłe, to tylko pierwszy krok w lokalizacji. Lokalizacja gier komputerowych, tak samo jak lokalizacja stron internetowych, obejmuje szereg innych działań, niezbędnych do tego, by odbiorca w trakcie interakcji miał odczucie naturalności.