Tłumaczenia dla firm

Tlumaczenia marketingowe

Tłumaczenie reklam, czyli tłumaczenia marketingowe

Już nie tylko telewizja i gazety, lecz także Internet i media społecznościowe stanowią główną domenę reklamodawców. Firmy stosują coraz różnorodniejsze formy promocji, a widocznym trendem jest używanie angielskich zwrotów w spotach reklamowych. Wiadomo, że aby usługa lub produkt został zapamiętany, liczy się przede wszystkim dobry pomysł. Współczesne reklamy są nastawione na bodziec wizualny, a tekstu …

Tłumaczenie reklam, czyli tłumaczenia marketingowe Read More »

Tłumaczenia dla firm

Na polskim rynku działa obecnie bardzo wiele przedstawicielstw globalnych korporacji. W firmach tych, zwykle ściśle zhierarchizowanych i ustrukturyzowanych, kompetencje marketingowe i PR zwykle skupione są w zagranicznej centrali. Tam tworzone są wszelkie materiały promocyjne, instrukcje obsługi itp. Wszystkie te dokumenty należy przetłumaczyć na język kraju, w którym znajduje się dany oddział korporacji. Tu pojawia się …

Tłumaczenia dla firm Read More »