Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

Jak zostać tłumaczem przysięgłym
Przysięga tłumacza

Od czasu wejścia w życie Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego droga do uzyskania uprawnień okazała się trudniejsza. Tłumacze, którzy chcieliby uzyskać uprawnienia do uwierzytelnienia wykonanego przez siebie tłumaczenia dokumentów samochodowych lub przekładu jakiegokolwiek innego dokumentu, muszą zdać państwowy egzamin na tłumacza przysięgłego.

Egzamin to część pisemna i część ustna. Nie jest łatwy, o czym świadczy zdawalność na poziomie nie większym jak 20%. Tak więc każdy tłumacz przysięgły musi mieć teraz rozszerzone kompetencje by wykonywać również tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne. Pozostaje pytanie, czy na pewno jest to dobre rozwiązanie. Wiadomo, że tłumaczenia ustne wymagają innych kompetencji niż pisemne, szybszego tworzenia właściwej budowy zdań w przekładanym języku, lecz również czasem improwizacji, a przede wszystkim większej odporności na stres. Tłumacze pisemni powinni natomiast wykazywać się wnikliwością w dążeniu do zastosowania fraz najlepiej przekazujących treść tekstu, gdyż Klient, inaczej niż w przypadku tłumaczeń ustnych, może mieć mniejszą znajomość kontekstu wypowiedzi. Obecnie od chętnych do otrzymania uprawnień tłumacza przysięgłego wymagane jest udowodnienie, że posiada się wszystkie powyższe umiejętności.

Chętni do zaprezentowania się jako tłumacz przysięgły, prócz pozytywnego przejścia egzaminu, muszą udokumentować swoją znajomość języka obcego również w dodatkowy sposób. Wymagany jest dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku filologia lub dyplom ukończenia innych studiów magisterskich oraz studiów podyplomowych w zakresie prezkładu. Oczywiście studia na kierunku filologia muszą dotyczyć języka, którego będą następnie dotyczyć uprawnienia. Niejednokrotnie okazuje się, że wiedza wyniesiona ze studiów filologicznych jest niekompletna i niezadowalający aby zdać państwowy egzamin. Tłumaczenia uwierzytelnione, które się tam spotyka, są czym innym niż tłumaczenia dla firm, bądź tłumaczenia dla wydawnictw. Na egzaminie przedstawiane są teksty inne niż marketingowe i niż literatura piękna. Są to najczęściej tłumaczenia wymagające wiedzy specjalistycznej, ekonomicznej, lub prawniczej. W tych płaszczyznach często trudno odnaleźć się tłumaczom, którzy nie mieli wcześniej z nimi styczności. Tak zresztą jest ze wszystkimi tłumaczeniami specjalistycznymi. Wystarczy przyjrzeć się mocno technicznemu tekstowi informatycznemu, by uzmysłowić sobie, że dla każdego, kto nie ma pojęcia o terminologii technicznej, np: o działaniu urządzeń komputerowych, o bazach danych, czy o programowaniu, tłumaczenia z tej dziedziny będą skrajnie trudne do wykonania.

Ze względu na całokształt egzaminu, najczęściej uczestnikami wymaganych studiów podyplomowych przygotowujących do zawodu tłumacza przysięgłego są osoby z tytułem magistra filologii. Studia te pozwalają tłumaczom uzupełnić wiedzę o terminologię prawniczą oraz ekonomiczną, czyli o taką jakiej nie zdobyli w trakcie swoich studiów magisterskich.

Formalnie, do złożenia podania o wyznaczenie terminu egzaminu nie jest wymagane spełnienie powyższych warunków. Egzamin można zdać nie ukończywszy jeszcze studiów magisterskich lub podyplomowych opisanych wyżej. Stolica jest zawsze miejscem zdawania egzaminu, a jego koszt wynosi obecnie około 800 złotych. Tłumacz przysięgły jest zawodem zaufania publicznego. Tłumacz chcący wykonywać ten zawód nie może być karany za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe, lub nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego. Jest to oczywiste, ponieważ często wykonywanymi tłumaczeniami poświadczanymi są umowy, sprawozdania finansowe, czy inne istotne dla działalności gospodarczej pisma.

Pomyślne zdanie egzaminu oraz spełnienie wszystkich pozostałych warunków potwierdzane jest świadectwem wydanym przez Ministra Sprawiedliwości. Po uroczystym ślubowaniu oraz zapisaniu na listę tłumaczy przysięgłych nabywa się prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego.

W naszym zespole większość tłumaczy to tłumacze przysięgli.

Dnia 25.06.2011 dopisano: W dniu dzisiejszym ministerstwo sprawiedliwości ogłosiło, że od dnia 1 ipca 2011 roku jest mniej barier dla osób ubiegających się o tytuł tłumacza przysięgłego. Więcej w artykule: „Tłumacz przysięgły wymagania 2011 i 2012

Zachęcamy do zadawania pytań 😉

Izabela

Blog tłumacza przysięgłego
Jak zostać tłumaczem przysięgłym?
Tytuł
Jak zostać tłumaczem przysięgłym?
Opis
Co należy zrobić żeby zostać tłumaczem przysięgłym? Opisujemy drogę jaką musi przebyć każdy kandydat.
Autor
Korekta
Biuro Tłumaczeń MIW

6 thoughts on “Jak zostać tłumaczem przysięgłym?”

 1. To znaczy, że przed wejściem ustawy nie było żadnego egzaminu? To jak sprawdzano kompetencje tłumaczy?

 2. No właśnie nie było…. Każdy kto skończył filologię mógł po prostu aplikować o status tłumacza przysięgłego…

 3. Witam

  A jak to jest z osobami innej narodowosci?
  Jesli jestem obywatelem brytyjskim, skonczylem angielska wyzsza uczelnie – a tym, ze w kierunku ekonomii
  – i chcialbym zdobyc polskie uprawnienia. W tym przypadku nie mam i nie bede mial dyplomu poskiej uczelni
  w kierunku filologii. Z jednej strony jestem obywatelem UE wiec powinienem miec mozliwosc otrzymania polskich
  uprawnien, z drugiej nie moge spelnic wyzej wymienionych kryteriow. Czy przepisy przewiduja jakies inne
  rozwiazanie?
  Dziekuje

 4. Na początku przedstawię Art. 2.1. z USTAWY z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego

  Art.2.1. Tłumaczem przysięgłym może być osoba fizyczna, która:
  1) ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europej-skiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa;
  2) zna język polski;
  3) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  4) nie była karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne prze-stępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego;
  5) ukończyła magisterskie studia wyższe na kierunku filologia lub ukończyła magisterskie studia wyższe na innym kierunku i studia podyplomowe w zakresie tłumaczenia, odpowiednie dla da-nego języka;
  6) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na ję-zyk obcy oraz z języka obcego na język polski, zwany dalej „egzaminem na tłumacza przysię-głego”.

  Zakładając, że punkty 1-4 są przez Ciebie spełnione 🙂 pozostaje punkt 5- otóż jeśli ukończyłeś studia wyższe na angielskiej uczelni, kierunek ekonomia, pozostaje Ci zapisać się na podyplomowe studia w zakresie tłumaczenia, np. na IPSKT przy Uniwersytecie Warszawskim oraz zdać wszystkie egzaminy w sesji. Studia trwają 2 semestry, koszt- około 7000 zł

  Po tym wystarczy zdać jeszcze egzamin na tłumacza przysięgłego, na chwilę obecną zdawalność jest na poziomie ok. 20% 🙁 Niestety nie jest to proste, ale WARTO!!!!

 5. Nie ma takiej konieczności, na szczęście 🙂
  W 3. akapicie powyższego artykułu napisane jest, że aby móc przystąpić do egzaminu na tłumacza przysięgłego należy ukończyć studia magisterskie o dowolnym kierunku plus jednoroczne studia przygotowujące do zawodu tłumacza przysięgłego. Czyli w Pani przypadku należy uzyskać stopień magistra, a następnie ukończyć jednoroczne studia podyplomowe w zakresie kształcenia tłumaczy, np: IPSKT przy Uniwersytecie Warszawskim.

Comments are closed.