Uznawalność tłumaczeń za granicą

Wykonane w Polsce tłumaczenie przysięgłe na grecki – uznanie w Grecji

Wykonane w Polsce tłumaczenie przysięgłe na grecki – uznanie w Grecji (17.05.2018)

Kiedy mamy do czynienia z tłumaczeniami uwierzytelnionymi, bardzo często pojawia się pytanie o ich uznawanie w poszczególnych urzędach. Jeśli chodzi o urzędy polskie, nie mamy problemu – wiemy, że kiedy udamy się do tłumacza przysięgłego wpisanego na listę Ministerstwa Sprawiedliwości i u niego zamówimy tłumaczenie uwierzytelnione danego dokumentu, będziemy mogli się nim posługiwać w rodzimych urzędach. Problem pojawia się jednak w przypadku, gdy chcemy tłumaczenie wykonane przez polskiego tłumacza przysięgłego okazać w urzędzie za granicą. Czy wykonane w Polsce tłumaczenie przysięgłe z j. greckiego zostanie uznane, a może musimy dopełnić dalszych formalności?

Tłumaczenia uwierzytelnione w Grecji

Kwestią, którą zajmiemy się szczegółowo, jest sprawa tłumaczeń przysięgłych w Grecji. Jest to nie tylko państwo, które Polacy często odwiedzają w trakcie wakacyjnych podróży, ale również kraj, z którym nawiązujemy coraz bardziej ścisłą współpracę w zakresie handlu międzynarodowego. Nic dziwnego, że interesują nas kwestię przedstawiania i uznawania w tym kraju polskich dokumentów. Jest to kwestia niezwykle trudna. Jeśli doszlibyśmy do wniosku, że może lepiej dokumenty przetłumaczyć w Grecji, napotkalibyśmy na mur niemal nie do przejścia. W Grecji funkcja tłumacza przysięgłego nie występuje, a tłumaczenia uznawane przez państwo mogą być wykonane tylko przez trzy instytucje: Wydział Tłumaczeń przy MSZ, tłumaczy zrzeszonych z organizacją PEEMPIP, oraz przez adwokatów wykazujących się znajomością obydwu języków. Biorąc pod uwagę fakt, że PEEMPIP tłumaczy tylko na angielski, niemiecki i francuski, a adwokatów posługujących się polskim właściwie nie ma, jest to tak naprawdę ślepa uliczka. Musimy więc wrócić do polskich tłumaczy przysięgłych.

Uznaniowość tłumaczeń wykonanych przez polskiego tłumacza przysięgłego w Grecji

Uznawalność tłumaczeń za granicą

Uznaniowość na terenie Grecji tłumaczeń wykonywanych przez polskiego tłumacza przysięgłego ciężko jest określić do końca, bowiem nie jest ono zdefiniowane prawnie. Bardzo często to, czy dokument zostanie uznany czy nie, możemy określić tylko na podstawie doświadczenia poszczególnych osób w greckich urzędach. Jest jednak sposób na to, by być pewnym, że wykonane w Polsce tłumaczenie zostanie uznane. Możemy go znaleźć na stronie Ambasady RP w Atenach. Zakłada on, że tłumaczenie uwierzytelnione, wykonane przez polskiego tłumacza przysięgłego i przeznaczone do obrotu prawnego w Grecji, musi być dodatkowo uwierzytelnione za pomocą pieczęci apostille wydawanej przez MSZ w Warszawie. Czym dokładnie jest pieczęć, lub inaczej klauzula, apostille? Jest to potwierdzenie autentyczności podpisu i pieczęci widniejących na dokumencie oraz uprawnień, jakie posiada osoba sygnująca dokument. Dokument opatrzony klauzulą apostille na pewno zostanie zaakceptowany w greckich urzędach.

Akceptowanie tłumaczeń polskich tłumaczy przysięgłych w Grecji

Jak już wiemy, tłumaczenia polskich tłumaczy przysięgłych są jak najbardziej akceptowane w Grecji, pod warunkiem posiadania klauzuli apostille. Tłumaczenia nieopatrzone taką klauzulą również mogą zostać uznane, w zależności od urzędu, jednak nie jest to określone prawnie, a więc nie jest również pewne. Należy także pamiętać, że przetłumaczenie dokumentów na grecki w Polsce jest dużo lepszym i łatwiejszym do zrealizowania pomysłem niż poszukiwanie drogi do uzyskania oficjalnego tłumaczenia w Grecji.

 

Blog tłumacza przysięgłego
Wykonane w Polsce tłumaczenie przysięgłe na grecki - uznanie w Grecji
Tytuł
Wykonane w Polsce tłumaczenie przysięgłe na grecki - uznanie w Grecji
Opis
Uznaniowość na terenie Grecji tłumaczeń wykonywanych przez polskiego tłumacza przysięgłego ciężko jest określić do końca, bowiem nie jest ona zdefiniowane prawnie. Bardzo często to, czy dokument zostanie uznany czy nie, możemy określić tylko na podstawie doświadczenia poszczególnych osób w greckich urzędach. Czy istnieje sposób na to, by być pewnym, że wykonane w Polsce tłumaczenie zostanie uznane? Okazuje się, że tak.
Autor
Korekta
Biuro Tłumaczeń MIW