Organizacje i szkoły tłumaczy na świecie – I

Szkoły tłumaczyTłumaczenie, mimo swojego nieocenionego wkładu w rozwój cywilizacji, przez długi czas nie znajdowało poparcia społeczeństwa w swoich dążeniach do stania się samodzielną dyscypliną naukową. Powszechnie uważane za pomocniczą gałąź wiedzy, miało na szczęście swoich wybitnych przedstawicieli, którzy na całym świecie walczyli o zasłużone uznanie.

Pierwszym krokiem na drodze ku polepszeniu społecznego statusu tłumaczy, a także zadbaniu o ich edukację i kwalifikacje, było założenie w 1941 roku legendarnej Szkoły Tłumaczenia Uniwersytetu Genewskiego (École de Traduction et d’Interprétation d’Université de Genève). Za tym przykładem poszło wiele innych uniwersytetów, m.in. w Wiedniu, w Georgetown czy w Heidelbergu, tworząc miejsca, które gwarantowały przyszłym tłumaczom najlepsze warunki do rozpoczęcia przygody z zawodem, a także doskonalenia ich umiejętności. Powstanie tego typu placówek mocno zachwiało fundamentami panującego przekonania, że umiejętności tłumaczeniowe są niemożliwe do nauczenia i trzeba się z nimi po prostu urodzić.

Dwanaście lat później, podczas I Kongresu Światowego w roku 1953,  w Sorbonie powstała Międzynarodowa Federacja Tłumaczy (Fédération Internationale des Traducteurs), której inicjatorem był Pierre-François Caillé. W listopadzie 1976 roku w Nairobi, podczas Generalnej Konferencji UNESCO, FIT odegrała kluczową rolę w uchwaleniu historycznego dla tłumaczy aktu pt. „Zalecenia na temat ochrony praw tłumaczy i tłumaczeń oraz praktycznych środków poprawy statusu tłumaczy”, na mocy których wszyscy tłumacze mieli prawo do m.in. ubezpieczenia socjalnego czy płacenia takich samych podatków jak naukowcy czy pisarze.

W tym samym roku kiedy powstała FIT, w Genewie utworzone zostało Międzynarodowe Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych (Association Internationale des Interpretes de Conference). W roku 1955 założone zostaje Francuskie Stowarzyszenie Tłumaczy, w 1957 – Amerykańskie Stowarzyszenie Znawców Języków (The American Association of Language Specialists), a w dwa lata później Stowarzyszenie Tłumaczy Amerykańskich (American Translators Association). W późniejszych latach podobne stowarzyszenia powstawały na całym świecie mając za wspólny cel podniesienie rangi zawodu tłumacza, a także stworzenie programu nauczania, który umożliwiłby szkolenia z zakresu tłumaczenia.

Czytaj dalej…

Autor artykułu: Aleksandra Polińska– stażystka biura tłumaczeń MIW

Katalog Linuxiarzy