Tłumaczenie przysięgłe język belgijski

Belgia – kraj trzech języków a tłumaczenie przysięgłe

Tłumaczenie przysięgłe język flamandzki, niderlandzki i francuski (28.08.2018)
My, Polacy, żyjemy w państwie mało zróżnicowanym, zarówno pod względem rasowym, jak i językowym. Mamy jednak świadomość, że jest to swego rodzaju ewenement we współczesnej Europie, a na biegunie nam przeciwnym znajdują się państwa niesamowicie heterogeniczne, także jeśli chodzi o języki, którymi mówią. Przykładem takiego państwa jest Belgia, która w drodze wielu zawirowań prawnych i społecznych jest obecnie krajem o trzech językach urzędowych. Jakie to języki, jak doszło do takiego podziału, a przede wszystkim – jakie następstwa ma to dla tłumacza przysięgłego? Który język należy wybrać, tłumacząc dokumenty przeznaczone do obrotu w Belgii?

Lingwistyczna historia Belgii

Tłumaczenie przysięgłe język belgijskiHistoria tego, jak Belgia dochodziła do obecnego statusu, którą możemy roboczo nazwać lingwistyczną historią Belgii, jest niezwykle zawiła. Jej początków, jeśli chodzi o prawne ustanawianie języka państwowego, należy doszukiwać się w roku 1830. Wtedy Belgia wyzwoliła się spod panowania Holandii, z którą – jako słabsza połowa – tworzyła Królestwo Zjednoczonych Niderlandów. Po uzyskaniu niepodległości rząd Belgii ogłosił wolność używania języka, jednak szybko na pierwszą pozycję wysunął się francuski, zyskując tytuł jedynego oficjalnego języka urzędowego. Było to co najmniej dziwne, biorąc pod uwagę fakt, że większość mieszkańców terytorium Belgii stanowili użytkownicy dwóch innych języków: niderlandzkiego, który na terenie Belgii nazywa się flamandzkim, oraz walońskiego.

Francuski miał być jednak ostatecznym odcięciem się od Holandii, dodatkowo w tamtym okresie był językiem kojarzonym z edukacją i kulturą. Nietrudno się jednak domyślić, że mieszkańcom takie postępowanie się nie spodobało. Takie akty dyskryminacji w nich wymierzone spowodowały niechęć ludu do języka francuskiego. W 1873 roku ich głosy zostały wysłuchane – niderlandzki ogłoszono drugim językiem urzędowym. W 1921 roku ustawodawstwo poszło nawet dalej, dzieląc Belgię na trzy regiony językowe – Flandrię, której językiem jest niderlandzki, Walonię, z językiem francuskim, oraz region południowy, w którym obowiązuje język niemiecki. W stolicy tego państwa, Brukseli, porozumiemy się z większością mieszkańców po francusku. Napisy na budynkach administracyjnych odnajdziemy jednak już przede wszystkim w języku niderlandzkim oraz walońskim.

Tłumaczenia uwierzytelnione zabierane do Belgii

Jeśli chodzi o tłumaczenie uwierzytelnione zabierane do Belgii, a więc przeznaczone do obrotu prawnego w tym kraju, kwestią kluczową jest wspomniany już podział językowy. Dla przypomnienia – język francuski w Walonii, niderlandzki we Flandrii oraz niemiecki na południu. W konurbacji brukselskiej obowiązuje kombinacja języków francuskiego i niderlandzkiego. Jak więc wybrać język, na jaki chcemy tłumaczyć dokumenty? To zależy od miejsca, do którego się udajemy. Musimy dokładnie sprawdzić, w obszarze jakiego języka leży urząd, w którym chcemy przedkładać dokumenty, i do tłumacza przysięgłego takiego języka się zgłosić. Warto również pamiętać o informacji widniejącej na stronie Ambasady RP w Brukseli, która głosi, że dokumenty przetłumaczone i poświadczone przez tłumacza przysięgłego w Polsce, a przeznaczone do obrotu w Belgii, muszą być opatrzone klauzulą apostille, którą uzyskać można w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Podsumowanie

Podsumowując, warto podkreślić wyjątkowość Belgii jeśli chodzi o jej aspekt językowy – w Europie, pod względem liczby języków oficjalnych na poziomie kraju, Belgia ustępuje jedynie Szwajcarii i remisuje z Luksemburgiem. Jej języki oficjalne to niderlandzki (zwany flamandzkim), francuski oraz niemiecki. W przypadku, gdy chcemy przetłumaczyć u polskiego tłumacza przysięgłego jakiekolwiek dokumenty (tłumaczenie przysięgłe język flamandzki), które potem będziemy przedkładać w belgijskich urzędach, musimy się zorientować, do jakiego regionu językowego się udajemy i na tej podstawie dokonać naszego wyboru.

 

Blog tłumacza przysięgłego
Belgia – kraj trzech języków a tłumaczenie przysięgłe
Tytuł
Belgia – kraj trzech języków a tłumaczenie przysięgłe
Opis
Jej języki oficjalne to niderlandzki (zwany flamandzkim), francuski oraz niemiecki. W przypadku, gdy chcemy przetłumaczyć u polskiego tłumacza przysięgłego jakiekolwiek dokumenty (tłumaczenie przysięgłe język flamandzki), które potem będziemy przedkładać w belgijskich urzędach, musimy się zorientować, do jakiego regionu językowego się udajemy i na tej podstawie dokonać naszego wyboru.
Autor
Korekta
MIW