Kamila

Typowe narzędzia CAT w pracy tłumacza

W dzisiejszych czasach tłumaczenia stają się coraz bardziej zależne od narzędzi informatycznych, które wspomagają proces tłumaczeniowy, przyspieszają i ułatwiają, lub pozwalają np. na zachowanie formatowania tekstu wyjściowego przy tłumaczeniu, bez konieczności wykonywania czasochłonnych zabiegów przy formatowaniu ręcznym. Takimi narzędziami jest oprogramowanie CAT, czyli z ang. Computer Aided Translation.

Rodzaje tłumaczeń ustnych

Jedną z podstawowych form tłumaczenia, obok przekładu pisemnego, jest tłumaczenie ustne. Istnieje wiele form przekładu ustnego, które wykorzystuje się zależnie od możliwości technicznych oraz preferencji osoby, dla której wykonywane jest zlecenie.

Obowiazki tłumacza przysiegłego

Osoba, która pragnie w przyszłości wykonywać obowiązki tłumacza przysięgłego, musi liczyć się z tym, że uprawnienia do uwierzytelniania tłumaczeń przynoszą ze sobą nie tylko możliwości, ale także szereg obowiązków, z których tłumacz musi sumiennie się wywiązywać.

Na jakich zasadach biuro tłumaczeń współpracuje z tłumaczami?

Tłumacz przysięgły języka angielskiego, który pragnie nawiązać współpracę z firmą taką jak biuro tłumaczeń, musi się liczyć z warunkami, jakie biuro tłumaczeń przed nim stawia. Warunki te dotyczą zarówno poświadczenia kompetencji językowych oraz dotyczących wybranej specjalizacji, jak i wymagań związanych ze świadczonymi usługami.