BIURO TŁUMACZEŃ MIW W LICZBACH

Od 2009 roku Biuro Tłumaczeń MIW oferuje swoim Klientom stabilność i niezawodność, zapewniając im spokój umysłu oraz ułatwiając komunikację, właściwą alokację zasobów i osiągnięcie wyznaczonych celów.

9 LAT 
NA RYNKU

34.000
ZLECEŃ

80
REFERENCJI

Referencje

PONAD 10.000 KLIENTÓW

poświadczone

Tłumaczenia poświadczone ("przysięgłe")

Tłumaczenia poświadczone, potocznie zwane tłumaczeniami przysięgłymi, mogą być wykonywane wyłącznie przez osobę posiadającą uprawnienia tłumacza przysięgłego. Tak wykonane przekłady funkcjonują jako oficjalne dokumenty jedynie w formie papierowej, gdyż muszą zawierać odcisk pieczęci urzędowej tłumacza oraz jego podpis.

Cena tłumaczenia zależy od:

  • Grupy językowej, w której znajduje się dany język. Im jest on bardziej popularny, tym cena za tłumaczenie 1.125 znaków jest niższa;
  • Ilości pieczęci, podpisów oraz innych znaków graficznych na dokumencie. Każdy taki element musi zostać dokładnie opisany przez tłumacza, co oczywiście zwiększa ostateczną liczbę znaków. Dlatego też w wycenie tego rodzaju tłumaczeń bierze się pod uwagę znaki w tekście już przetłumaczonym;
  • Terminu, w którym biuro tłumaczeń musi wykonać przekład. Im krótszy, tym cena będzie wyższa.
Prześlij plik do wyceny