BIURO TŁUMACZEŃ MIW W LICZBACH

Od 2009 roku Biuro Tłumaczeń MIW oferuje swoim Klientom stabilność i niezawodność, zapewniając im spokój umysłu oraz ułatwiając komunikację, właściwą alokację zasobów i osiągnięcie wyznaczonych celów.

12 LAT 
NA RYNKU
48.000
ZLECEŃ
90
REFERENCJI
Referencje
PONAD 14.000 KLIENTÓW
poświadczone

Tłumaczenia poświadczone ("przysięgłe")

Tłumaczenia poświadczone, potocznie zwane tłumaczeniami przysięgłymi, mogą być wykonywane wyłącznie przez osobę posiadającą uprawnienia tłumacza przysięgłego. Tak wykonane przekłady funkcjonują jako oficjalne dokumenty jedynie w formie papierowej, gdyż muszą zawierać odcisk pieczęci urzędowej tłumacza oraz jego podpis.

Zarówno wzór odcisku pieczęci, jak i wzór podpisu tłumacza złożony jest w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz u odpowiedniego Wojewody. Dlatego też każde wydrukowane tłumaczenie poświadczone pieczęcią oraz podpisem tłumacza przysięgłego, który uprawnienia zdobył w Polsce można nazwać dokumentem urzędowym.

Cena tłumaczenia zależy od:

Grupy językowej, w której znajduje się dany język. Im jest on bardziej popularny, tym cena za tłumaczenie 1.125 znaków jest niższa;

Ilości pieczęci, podpisów oraz innych znaków graficznych na dokumencie. Każdy taki element musi zostać dokładnie opisany przez tłumacza, co oczywiście zwiększa ostateczną liczbę znaków. Dlatego też w wycenie tego rodzaju tłumaczeń bierze się pod uwagę znaki w tekście już przetłumaczonym;

Terminu, w którym biuro tłumaczeń musi wykonać przekład. Im krótszy, tym cena będzie wyższa.
Prześlij plik do wyceny