BIURO TŁUMACZEŃ MIW W LICZBACH

Od 2009 roku Biuro Tłumaczeń MIW oferuje swoim Klientom stabilność i niezawodność, zapewniając im spokój umysłu oraz ułatwiając komunikację, właściwą alokację zasobów i osiągnięcie wyznaczonych celów.

12 LAT 
NA RYNKU
48.000
ZLECEŃ
90
REFERENCJI
Referencje
PONAD 14.000 KLIENTÓW
Tłumaczenia pisemne i specjalistyczne

Cena tłumaczeń pisemnych zależy od:

Kwalifikacji tłumacza, który będzie wykonywał przekład. Na życzenie klienta tłumaczenie zwykłe może być wykonane np. przez tłumacza przysięgłego. Nie będzie ono jednak opatrzone jego pieczęcią i podpisem. Cena może być trochę wyższa od ceny bazowej w zależności od języka, na który ma zostać wykonany przekład; 
Specyfiki tłumaczonego tekstu. Jeśli wymaga on konsultacji specjalisty spoza biura lub pogłębionej znajomości obszaru, którego dotyczy, tłumaczenie uznawane jest za specjalistyczne, np. tłumaczenia medyczne, tłumaczenia techniczne, tłumaczenia prawnicze, tłumaczenia wykorzystujące terminologię Unii Europejskiej. W przypadku tekstów specjalistycznych stawka za 1800 znaków jest wyższa od ceny bazowej;
Formatu dokumentu przekazanego do tłumaczenia. Może mieć on postać papierową, postać pliku z kodem źródłowym, być skanem, zdjęciem, czy wreszcie być sporządzony pismem odręcznym. W większości sytuacji nie zmienia to ceny przekładu, niemniej w niektórych przypadkach trudność pracy z danym formatem odzwierciedlana jest we wzroście stawki za tłumaczenie;
Grupy językowej, w której znajduje się dany język. Im jest on bardziej popularny, tym cena tłumaczenia 1800 znaków będzie niższa;
  • Konieczności obróbki graficznej przetłumaczonego tekstu. Np. przygotowanie do druku (usługa często wymagana podczas tłumaczenia katalogów), do prezentacji (w PowerPoint) lub inne, dodatkowe czynności.
Prześlij plik do wyceny