BIURO TŁUMACZEŃ MIW W LICZBACH

Od 2009 roku Biuro Tłumaczeń MIW oferuje swoim Klientom stabilność i niezawodność, zapewniając im spokój umysłu oraz ułatwiając komunikację, właściwą alokację zasobów i osiągnięcie wyznaczonych celów.

12 LAT 
NA RYNKU
48.000
ZLECEŃ
90
REFERENCJI
Referencje
PONAD 14.000 KLIENTÓW
Tłumaczenia specjalistyczne

Tłumaczenia specjalistyczne

Tłumaczenia specjalistyczne wymagają od osoby dokonującej przekładu ponadprzeciętnej znajomości tematu, którego dotyczą. Często sama znajomość języka nie wystarcza, aby wykonać dobre tłumaczenie. Tłumacz musi często rozumieć pojęcia kryjące się za terminologią specjalistyczną lub znać charakterystykę procesu, w którym generowany jest dany dokument, aby dokonać przekładu na język obcy tak, by odbiorca ten tekst rozumiał.  Stąd też cena tłumaczeń specjalistycznych jest zawsze wyższa od tłumaczeń zwykłych.

 Za przekłady specjalistyczne uważa się: 

Tłumaczenia medyczne

Tłumaczenia techniczne

Tłumaczenia prawnicze

Tłumaczenia marketingowe

Tłumaczenia tekstów naukowych
Prześlij plik do wyceny

Cena tłumaczenia zależy od:

Grupy językowej, w której znajduje się dany język. Im jest on bardziej popularny, tym cena tłumaczenia 1800 znaków będzie niższa; 

Konieczności obróbki graficznej przetłumaczonego tekstu. Np. przygotowanie do druku (usługa często wymagana podczas tłumaczenia katalogów), do prezentacji (w PowerPoint) lub inne, dodatkowe czynności.